Paieška

Jad Vašemo mauzoliejus Jad Vašemo mauzoliejus 

Kardinolas E. Tisserant pripažintas Pasaulio tautų teisuoliu

Aukštas pareigas Romos kurijoje ėjęs prancūzas kardinolas Eugène Tisserant (1884–1972), buvęs Kardinolų kolegijos dekanas, pripažintas Pasaulio tautų teisuoliu.

Jį ir dar du kitus prancūzus Pasaulio tautų teisuoliais paskelbė Jad Vašemo holokausto atminimo įamžinimo centras Jeruzalėje. Kartu su kardinolu E. Tisserant šis titulas po mirties suteiktas prancūzų diplomatui François de Vial, Prancūzijos ambasados prie Šventojo Sosto sekretoriui, ir mons. André Bouquin, buvusiam prancūzų Šv. Liudviko bažnyčios Romoje rektoriui.

Jad Vašemo centras Pasaulio tautų teisuolio vardo suteikimo kardinolui E. Tisserant proga primena epizodus, kai po 1939 metų kardinolas kelis kartus suteikė pagalbą ir išgelbėjo Italijoje persekiojamus žydus. Vienas išgelbėtųjų – septyniolikmetis Mironas Lerneris, gimęs Odesos žydų migrantų šeimoje Paryžiuje. Atskirtas nuo sesers, deportuotos į Aušvicą, jis atvyko į Italiją. Prieglobsčio Romos kapucinų vienuolyne netekusį jaunuolį vienuoliai nukreipė pas kardinolą, kuriam Lerneris prisistatė žodžiais: „Esu žydas“. Kardinolas atsakęs: „Tai nesvarbu, sakyk kuo galiu padėti?“. Kardinolui slapstyti jaunuolį nacių okupuotoje Romoje padėjo diplomatas de Vial, vėliau kardinolas E. Tisserant Lernerį asmeniškai automobiliu atsivežė ir apgyvendino Vatikane. 1944 m. pradžioje kardinolas išvežė jaunuolį į naują slėptuvę prie Šv. Liudviko bažnyčios, kurioje Lerneris išbuvo iki Romos išvadavimo. Lerneris po karo sugrįžo į Paryžių, 1988 metais atsiminimuose papasakojo apie kardinolo Eugène Tisserant herojiškumą ir kaip jis per Šoa išgelbėjo daug žydų.

Kardinolas Eugène Tisserant

1936 m. popiežius Pijus XI paskyrė iš Nansi kilusį E. Tisserant kardinolu ir Šventosios Rytų Bažnyčios kongregacijos sekretoriumi, 1957 metais popiežius Pijus XII jį paskyrė Romos Bažnyčios archyvistu ir bibliotekininku. E. Tisserant dalyvavo trijose konklavose: 1939, 1958 ir 1963 m. 1964 m. jis buvo paskirtas Prancūzų akademijos nariu; lydėjo popiežių Paulių VI jo kelionėse į Šventąją Žemę ir Indiją.

Eugène Tisserant, kurį 1937 m. vyskupu konsekravo Eugenijus Pacelli, būsimas popiežius Pijus XII, savo ruožtu 1954 m. Milano arkivyskupu konsekravo Giovanni Battista Montini, būsimą popiežių šv. Paulių VI. (SAK / Vatican News)

2021 spalio 27, 10:21