Paieška

Palaimintasis Michael Mc Givney Palaimintasis Michael Mc Givney 

Kolumbo riteriai aptarė savo metų veiklą

Rugpjūčio 3–4 dienomis nuotoliniu būdu vyko Kolumbo riterių – JAV įkurtos ir šiandien plačiai pasaulyje paplitusios katalikų vyrų labdaringos organizacijos susitikimas.

Du milijonus katalikų vyrų burianti organizacija apžvelgė praėjusių mėnesių veiklą, įvertino svarbiausius pasiekimus ir numatė naujas veiklos kryptis artimiausioje ateityje. Praėjusiais metais buvo daug sunkumų, susijusių su pandemija, tačiau šios aplinkybės nesustabdė Kolumbo riterių bendruomenės veiklos, bet atsivėrė naujos veiklos sritis. „Pastarieji mėnesiai sustiprino senus iššūkius ir iškėlė naujų. Pasaulis išgyvena krizę, mūsų visų laukia nauji iššūkiai, tačiau mūsų misija – pasitikti juos su pakelta galva ir visiems kartu juos įveikti“, – renginio pradžioje sakė Kolumbo riterių vadovas Patrickas Kelly.

Šiemetinio susiotikimo proga Kolumbo riteriams buvo perduotas popiežiaus Pranciškaus sveikinimas. Šventojo Tėvo vardu laišką konvento dalyviams pasiuntė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Sveikinime visų pirma paminėta pernai įvykusi Kolumbo riterių įkūrėjo kunigo Michaelo McGivney beatifikaciją. „Šventasis Tėvas žino apie jūsų ordino tradicinę, nepalaužiamą ištikimybę šventojo Petro įpėdiniui ir dosnų bendradarbiavimą vykdant jo apaštališkąją tarnystę“, – patikino kardinolas.

Užbaigiant Kolumbo riterių susitikimą, rugpjūčio 4 d. prasidėjo iki rugpjūčio 12 d. trunkanti pasirengimo Kolumbo riterių įkūrėjo liturginiam minėjimui novena. Šiais metais rugpjūčio 13-ąją pirmą kartą buvo švenčiamas palaimintojo Michaelo McGivney liturginis minėjimas. Jo beatifikacija įvyko pernai spalio 31-ąją.

Michaelas McGivney gimė 1852 m. JAV Konektikuto valstijos, airių imigrantų šeimoje. Baigęs Baltimorės kunigų seminariją, 1877 m. buvo įšventintas į kunigus. Tarnavo parapijų sielovadoje, taip pat ligoninėse ir kalėjimuose. 1882 m. jis įkūrė Kolumbo riterių asociaciją, kurios vienas tikslų buvo remti šeimas, netekusias pajamų dėl pragyvenimą užtikrinusio šeimos tėvo mirties. Organizacijos pavadinimas, primenantis, kad Ameriką atrado katalikas Kristupas Kolumbas, turėjo įkvėpti Amerikos katalikus drąsiau reikštis visuomenės gyvenime. Kunigas Michaelas McGivney mirė sulaukęs tik 48 metų, nesuspėjęs pamatyti kiek daug nuveiks jo įkurta Kolumbo riterių asociacija. Šiandien Kolumbo riteriai yra viena didžiausių katalikiškų šalpos organizacijų, finansuojanti labdaros projektus visame pasaulyje. Organizacijai priklauso beveik 2 mln. narių. Kolumbo riteriai veikia Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Pietų Korėjoje, Filipinuose, kai kuriose Europos šalyse, nuo 2013 m. – ir Lietuvoje. (JM / Vatican News)

2021 rugpjūčio 06, 15:17