Paieška

1625684540539.jpg

Popiežiaus telegrama po Haičio prezidento nužudymo

„Sužinojęs apie bjaurų pasikėsinimą, kuris nusinešė Jovenelio Moise, Haičio prezidento, gyvybę, popiežius Pranciškus perduoda savo užuojautą visiems Haičio žmonėms, taip pat jo sunkiai sužeistai sutuoktinei, kurios gyvybę patiki Dievui“, – rašoma telegramoje, kurią į Haitį artimiausias pasiuntė popiežiaus bendradarbis.
Martine Moise buvo nugabenta į JAV. Jos būklė sunki, bet stabili
Martine Moise buvo nugabenta į JAV. Jos būklė sunki, bet stabili

Popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo P. Parolin pasirašytoje telegramoje priduriama, jog Šventasis Tėvas meldžia Dievo gailestingumo velionio sielai, liūdi ir smerkia visas smurto formas, kurios niekada neturi būti naudojamos krizėms ir problemoms spręsti. 

„Popiežius linki brangiems Haičio žmonėms broliško sutarimo, solidarumo ir gerovės ateities“, – priduriama telegramoje, kurioje taip pat perduodamas popiežiaus palaiminimas. 

Jovenelis Moise buvo nužudytas iš liepos 6-osios į liepos 7-ąją savo privačioje rezidencijoje. Buvo paneigta žinia, kad netrukus ligoninėje mirė sunkiai sužeista jo žmona Martine ir patikslinta, kad ji nugabenta į Majamį. Pasak liepos 8 dienos pranešimų, jos būklė sunki, bet stabili. Taip pat nurodoma, kad Haičio policija ir kariuomenė leidosi atakos vykdytojų pėdsakais, susišaudymo metu nukovė keturis iš jų, du sulaikė, kitų dar ieško. Pranešama, kad tai samdinių grupė. 

Po žinios apie prezidento mirtį gatvės liko tuščios
Po žinios apie prezidento mirtį gatvės liko tuščios

Haitį apėmė dar didesnė nežinia dėl ateities. Galima priminti, kad tai viena iš skurdžiausių pasaulio valstybių, kurios didžioji dalis gyventojų gyvena itin vargingai: elektros srovė namuose jau yra gerovės ženklas. Pustrečio milijono asmenų gyvena patirdami nuolatinį maisto stygių, prasimaitina tik dėl humanitarinės pagalbos. Daugybė vaikų nebelanko mokyklos. Valstybė nebegali užtikrinti tokių esminių socialinių paslaugų, kaip kad sveikatos priežiūra. Vyrauja visuotinė korupcija. Skurdas yra lydimas chroniško smurto – atvirų gaujų karų kvartalų gatvėse, daugybės pagrobimų.Nuo kulkų žūva dešimtys moterų ir vaikų. Policijos ir kariuomenės pajėgos taip pat nebepaiso teisinių ribų, dažnai naudoja nepateisinamą arba neproporcingą prievartą. Smurtas, kaip užsimenama popiežiaus telegramoje, tapo įrankiu atsikratyti kritikų ar konkurentų: reguliariai pranešama apie nušautus žurnalistus, žmogaus teisių aktyvistus, advokatus, visuomenininkus, politikus. 

„Nors įtampa buvo didelė, to nelaukėme, nemanėme, kad gali būti prieita iki tokio taško“, – tokia buvo pirmoji reakcija, praėjus vos kelioms valandoms po žinios apie Haičio prezidento nužudymą, kurią liepos 7-ąją Vatican News perteikė Alfonsas Quesnel, Fort-Liberté vyskupijos Haityje ganytojas. 

Liepos 8 dieną Haičio vyskupų konferencija paskelbė kreipimąsi į visus haitiečius, kurio antraštė – vienas iš Dievo įsakymų Mozei: „Nežudysi“ ( 20, 13). Jame smerkiamas pasibjaurėtinas žmogžudystės aktas, meldžiamasi už velionį, perduodama užuojauta prezidentinės poros šeimai ir draugams. Kreipimesi apžvelgiama dramatiška viso krašto padėtis.

2018 metų vizitas Vatikane
2018 metų vizitas Vatikane

„Šis liūdnas įvykis yra dar vienas apgailestautinas posūkis mūsų tautos istorijoje, padiktuotas įvairių visuomenės sektorių sąmoningo pasirinkimo  smurtą naudoti kaip išgyvenimo ir sąskaitų suvedimo metodą. Tačiau smurtas tegimdo kitą smurtą, didina neapykantą. Jis niekada nepadės mūsų kraštui išeiti iš politinio akligatvio: tai įmanoma tik kalbėjimusi, susitarimu, kompromisais vardan aukštesnių tautos interesų, vardan krašto bendrojo gėrio“, – rašoma notoje, kurią pasirašė Kap Haitjeno arkivyskupas Launay Saturnè, krašto vyskupų konferencijos pirmininkas.

„Vyskupų konferencija kviečia visus krašto sūnus ir dukras peržengti savo išdidumą ir dalinius interesus, prie vieno stalo, vadovaujantis meilės Haičiui ir tautos vertybėmis, ieškoti sprendimo, kurio taip trokšta žmonės. Sudėkite ginklus! Pasirinkite gyvenimą! Pasirinkite brolišką sugyvenimą visų ir viso Haičio labui!“, – kviečiama notoje. Ji užbaigiama malda, kad su Viešpaties pagalba, Dievo Motinos užtariami krašto žmonės pradėtų vaduotis iš neapykantos ir blogio pančių. (RK / VaticanNews)

 

2021 liepos 08, 13:12