Paieška

Konflikto pabėgėliai Mianmare Konflikto pabėgėliai Mianmare 

Mianmaro katalikų tragedija: ištuštėjo septynios Loiko parapijos

Iš Mianmaro rytinių valstijų sklinda neraminančios žinios apie kariuomenės operacijas prieš demokratijos gynėjus ir karinės chuntos valdymui priešiškus savigynos būrius. Kai kur prasidėjo masiškas katalikų traukimasis iš miestų ir kaimų į džiungles – ištuštėjo septynios Loiko vyskupijos parapijos, tuo tarpu Mianmaro jėzuitų bendruomenė skelbia apie dar vieno savanorio kataliko nužudymą. „Išgyvename tamsią valandą, melskitės už taiką“, – pasakė sekmadienį sostinės katedroje kardinolas Charles Maung Bo, Rangūno arkivyskupas, Mianmaro vyskupų konferencijos pirmininkas.

Apie poslinkius Mianmare, eskaluojantį karinį konfliktą ypač Kačinų, Kajahų ir Kajinų valstijose, tragišką Loiko katalikų vyskupijos tikinčiųjų būklę skelbia Italijos katalikų naujienų svetainė SIR. Kajahų valstijoje, kai ją pasiekė konfliktas – nuo gegužės 21 d. – niekas nebegali jaustis saugus, ypač vietovėse, kuriose tęsiasi kariniai veiksmai, parašė laiške iš Kajahų sostinės Loiko t. Francis Soe Naingas SJ.

Pasak jo, gyventojai kasdien traukiasi iš konflikto zonos palikdami turtą ir namus. Visai ištuštėjo septynios Loiko vyskupijos parapijos, nebeliko jose nei kunigų ar vienuolių. Bažnyčios ir gyvenamieji namai tušti. Visi susispietė džiunglėse, kur gresia kiti pavojai žmonių gyvybei, ypač dėl maisto trūkumo. Ištuštėjusiose vietovėse pasiliko tik kariuomenės kariai ir Kajinų liaudies gynybos pajėgų (KPDF) kovotojai.

Iki ginkluotų veiksmų pradžios septyniose ištuštėjusiose parapijose gyveno apie 25 000 žmonių, apie 5 000 šeimų. Sielovadoje tarnavo 15 kunigų ir 24 vienuolės. Visos bažnyčios (11), koplyčios (19), dvasininkų namai (7) ir vienuolynai (7) ištuštėjo.

Mianmaro jėzuitų bendruomenė praneša apie kareivių nušautą jauną Loiko kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentą savanorį. Kareivai tikrino propedeutinės seminarijos patalpas, perėjo visus kambarius, čia, kaip kitose bažnytinių institucijų patalpose, buvo prisiglaudę daug pabėgėlių. Studentas savanoris jiems virdavo maistą.

„Kareiviai nužudė nekaltą žmogų, kunigai buvo bejėgiai priešais teroristų savivalę. Jie net suvalgė savanorio studento benamiams paruoštą maistą“, – parašė laiške jėzuitas t. Francis.

Švč. Trejybės sekmadienį visose Mianmaro bažnyčiose tikintieji meldė taikos savo tėvynei. Kardinolas Bo, Mianmaro vyskupų konferencijos pirmininkas, Rangūno katedroje sekmadienį prisiminė Loiko ir Mindato miestų gyventojus, dėl ginkluotų kovų priverstus prisiglausti džiunglėse.

Tūkstančiai jų sužeisti ir alksta, sakė sekmadienį kardinolas Bo. Pasak jo, tamsiuose istorijos momentuose apsireiškia Švč. Trejybė, išvadavusi žydus iš Egipto vergovės.

„Dievas yra represuojamųjų išlaisvintojas. Ypač tada, kai atrodo, jog blogis nugalės, turime išlaikyti tikėjimą ir vienybę. Gresiančiam blogiui tylėjimas nėra atsakymas. Jėzaus raginami turime eiti gelbėti smurto pažeistas, kraują praliejusias šeimas, priverstas apleisti namus ir gelbėtis džiunglėse. Turime nuimti pančius neteisėtai įkalintiems, dalytis maistu su alkstančiais, pastoge su jos netekusiais. Tik taip tauta galės pasveikti.“ (SAK / Vatican News)

2021 birželio 01, 14:54