Paieška

Bandiera svizzera_PixybayAEM.jpg

Šveicarija rengs referendumą dėl tos pačios lyties asmenų santuokų

Šveicarijos federalinė kanceliarija patvirtino, jog surinkta pakankamai balsų referendumui dėl tos pačios lyties asmenų santuokų įteisinimo surengimo. Šveicarijos katalikų vyskupų konferencija pažymi, jog pripažinti ryšių skirtingumą nereiškia diskriminuoti.

Šveicarijoje tos pačios lyties partnerystės įteisintos nuo 2007 metų. Nuo 2013 metų tos pačios lyties sąjungų šalininkai pradėjo aktyviai siekti, kad jų teisės būtų sulygintos su tomis, kurias turi moters ir vyro sąjungos, argumentuodami lygybe ir Šveicarijos atsilikimu nuo kai kurių kitų Europos valstybių. Pavyzdžiui, leisti partneriui iš kitos šalies įgyti Šveicarijos pilietybę arba bendrai įsivaikinti dviem toms pačios lyties asmenims. Ši kryptis per pastaruosius kelerius metus pasiekė regimų rezultatų įstatymų leidybos srityje – Nacionalinėje taryboje ir Kantonų taryboje pritarta įstatymo projektui, kuris ne vien sulygina teises, bet ir leidžia dirbtinį apvaisinimą dviejų moterų sąjungai. 

Tačiau kita pusė suabejojo, ar tokie pakeitimai suderinami su konstitucija ir įmanomi be jos keitimo. Galima numatyti, kad netolimoje ateityje bus kitų pasiūlymų: jeigu tos pačios lyties moterų sąjungoms bus leidžiamas dirbtinis apvaisinimas, tai vyrų sąjungos prašys, kaip jau svarstoma, vaiko išnešiojimo paslaugos, radikaliai atskiriančios nėštumą ir tėvystę. 

Tokiu visus paliečiančiu ir daugybę pasekmių visose gyvenimo srityse turėsiančiu klausimu turi savo nuomonę pasakyti visi šveicarai, tiesioginės demokratijos – referendumo – būdu, mano jo iniciatoriai, turėję per 100 dienų surinkti mažiausiai 50 000 parašų. 

Ką apie visa tai sako šveicarų katalikų vyskupai? 2019 birželį Šveicarijos katalikų vyskupų konferencija, atsiliepdama į Nacionalinės tarybos prašymą visoms suinteresuotoms visuomenės grupėms išreikšti savo nuomonę, pasiuntė trumpą atsakymą, kuris beveik integraliai pakartotas ir 2020 gruodžio deklaracijoje. 

Šveicarų ganytojai nurodo, jog Bažnyčios pirminė kompetencija yra religiniais argumentais grįsta sakramentinė santuoka, kuri skiriasi nuo civilinės. Tačiau jie paprašė įsiklausyti į mokslinius ir racionalius argumentus apie tai, kokia turėtų būti civilinė santuoka ir tuo pat metu teisinga, visų asmenų lygybę pripažįstanti santvarka.

 

Argumentai už santuoką visiems pabrėžia būtinybę panaikinti diskriminaciją. Tačiau reikia pabrėžti, kad skirtingumo, leidžiančio geriau apginti mažumų interesus, pripažinimas nėra diskriminacija. Ar prasminga visus ryšius tarp dviejų žmonių prilyginti santuokai? Šveicarijos vyskupų nuomone, tos pačios lyties poroms geriau laikytis registruotos partnerystės, nei įteisinti santuoką visiems, kuri suvienodintų skirtingiausius gyvenimo scenarijus.    

Neįmanoma kalbėti apie santuokos visiems klausimą neliečiant pasekmių vaikystei ar dirbtinio apvaisinimo: ar žengus vieną žingsnį būtina besąlygiškai žengti ir kitą? Tai delikačios ir sudėtingos temos. Civilinė santuoka nėra vien abipusių jausmų viešas pripažinimas, bet ir laimingos vaikystės užtikrinimas stabilioje institucijoje, ypatingai saugančioje motiną ir vaiką. Civilinės santuokos paskirtis yra šeimos sukūrimas. 

Pasak šveicarų vyskupų, „teisės į vaiką“ nėra, bet yra vaiko teisės, kurios apima teisę pažinti savo gimdytojus, biologines ištakas. Jei jie neturi tokios galimybės – kenčia. Civilinė santuoka savaime nesuteikia „teisės į vaiką“, bet buvo įsteigta iš vyro ir moters sąjungos gimusio vaiko apsaugai, vardan geriausių vaiko interesų ir jo gėrio. Šioje perspektyvoje nesusijusių žmonių lytinių ląstelių naudojimas dirbtinėse apvaisinimo technologijose vertintinas kritiškai, kalbant tiek apie skirtingos, tiek apie tos pačios lyties poras.

„Visuomenėje, kuri linksta link suvienodinimo ir sulyginimo, skirtingumo pripažinimas gali būti veiksmingas būdas pasiekti lygybę ir tuo pat metu pripažinti kiekvieno ir kiekvienos teises bei savybes. Šveicarijos Vyskupų Konferencija mato pavojų valios spręsti diskriminacijos problemas suteikime ignoruojant skirtumus tarp asmenų. Jai atrodo, kad atsižvelgimas į skirtingumą labiau padeda šį skirtingumą išgyventi lygybėje“, – rašoma šveicarų ganytojų deklaracijoje. (RK / Vatican News)

2021 gegužės 05, 11:53