Paieška

Jeruzalės patriarchas prašo padėti Gazos krikščionims

Jeruzalės lotynų apeigų katalikų patriarchas arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa kreipėsi į savo vyskupijos kunigus ir tikinčiuosius materialinės pagalbos krikščionims Gazos Ruože.

Nors beveik visos katalikų bendruomenės Šventojoje Žemėje, ypač palestiniečių teritorijose, yra neturtingos ir joms visoms reikia paramos, arkivyskupas paprašė jų narius pasidalyti tuo, ką turi, su labai sunkioje padėtyje atsidūrusiais Gazos Ruožo krikščionimis. Per pastarojo meto ginkluotus susirėmimus gyvenimo sąlygos Gazos Ruože labai pablogėjo, sakė arkivyskupas, primindamas, kad karo veiksmai vyko per patį COVID-19 pandemijos piką. Per pastaruosius ginkluotus susirėmimus radikalios islamistų grupuotės iš Gazos Ruožo paleido į Izraelį daugiau nei 4300 raketų. Izraelis atsakė oro smūgiais į 1500 taikinių siaurame Gazos Ruože. Izraelyje žuvo trylika žmonių, tarp jų – du vaikai. Gazos Ruože žuvo 248 žmonės, tarp jų – 129 niekuo dėti civiliai, įskaitant 66 vaikus.

Gazoje yra tik viena katalikų parapija, šiuo metu turinti 133 narius. Parapijai vadovauja misionierius iš Argentinos kun. Gabriel Romanelli. Visų krikščionių, kurių dauguma yra ortodoksai, skaičius Gazos Ruože nežymiai viršija tūkstantį. Absoliuti gyventojų dauguma yra musulmonai. Visi Gazos Ruožo gyventojai –  musulmonai ir krikščionys – yra arabai palestiniečiai. (JM / Vatican News)

2021 gegužės 27, 14:21