Paieška

Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kadinolas Gualtiero Bassetti Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kadinolas Gualtiero Bassetti 

Italijos vyskupai: vadovaukimės patikimais principais ir būkime atviresni

Gegužės 17-ąją kai kuriose šalyse buvo minima Tarptautinė diena prieš homofobiją. Šia proga Italijos spauda atkreipė dėmesį į jau prieš kurį laiką šalies parlamente užregistruotą projektą „priemonių, skirtų užkirsti kelią diskriminacijai ir smurtui dėl lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ir negalios“. Priminta ir Italijos vyskupų konferencijos pozicija šiuo klausimu, išsakyta balandžio 26 d. paskelbtame pareiškime.

Italijos vyskupų konferencija nepritaria kai kurioms įstatymo projekte naudojamoms formuluotėms, įžvelgdama jose šališkas ideologines pozicijas, tačiau nesiūlo atmesti viso projekto, o prašo jį peržiūrėti ir patobulinti. Būtina, kad toks svarbus įstatyminis tekstas būtų subrandintas dialogo atmosferoje ir kad nebūtų palikta vietų, kurias būtų galima aiškinti dviprasmiškai. Tokie fundamentalūs klausimai, kaip kiekvieno asmens tapatybė ir šeimos samprata, neturi tapti ideologinių kovų lauku. Tai ypatingai aktualu dabartiniu metu, kai mūsų šalies politinė sistema netvirta, rašo Italijos vyskupai. Italijos vyskupų konferencija yra įsitikinusi, kad vis dar yra įmanomas atviras ir konstruktyvus dialogas, siekiant tokio teisinio sprendimo, kuris veiksmingai saugotų silpnuosius, prisidėtų prie jaunosios kartos ugdymo, padėtų visai visuomenei vadovautis patikimais principais ir būti atviresne bei labiau pliuralistine. (JM / SIR / Vatican News)

2021 gegužės 17, 15:24