Paieška

Mianmaro kariuomenės postas Mianmaro kariuomenės postas 

Bažnyčios Filipinuose malda už Bažnyčią Mianmare

Filipinų vyskupai išreiškė solidarumą kardinolui Charlesui Maungui Bo, Rangūno arkivyskupui, dėl rytiniame Mianmare nuo karinių veiksmų žuvusių žmonių ir nukentėjusių bažnyčių. Filipinų vyskupų konferencija taip pat pranešė, kad visose Filipinų bažnyčiose Švč. Trejybės sekmadienį, gegužės 30 d., bus meldžiamasi už taiką Mianmare.

Filipinų episkopato vadovas paprašė visų krašto vyskupijų sekmadienį, gegužės 30 d., Švč. Trejybės liturginės šventės proga rengti solidarumo ir maldos akcijas už taiką Mianmare. Arkivyskupas Romulo Valles paprašė melstis už kenčiančią Mianmaro tautą ir ypač už Bažnyčią Mianmare.

„Melskime Viešpatį, kad pasibaigtų smurtas ir visi, suinteresuoti šio konflikto sprendimu, apsispręstų jį užbaigti taikingomis priemonėmis“, – rašo vyskupijose išplatintame pareiškime Filipinų episkopato vadovas.

Iš rytinio Mianmaro pranešta, kad Sekminių sekmadienį mažiausiai keturi žmonės žuvo Kajan Tharyjos kaimo bažnyčioje, netoli Kajahų valstijos sostinės Loiko, po to, kai sprogo granata. Sužeista daug Kajan Tharyjos kaimo bažnyčioje prisiglaudusių pabėgėlių. Per karinius veiksmus nukentėjo ir Pekono katalikų Švč. Širdies katedra.

Filipinų vyskupai išsakė solidarumą Mianmaro kardinolui Charles Bo, kuris neseniai pakartojo karštą raginimą sustabdyti smurto veiksmus konflikte tarp kariuomenės ir karinės chuntos valdymui besipriešinančių jėgų.

„Visa tai turi liautis. Visų prašome: neeskaluokite karo“, – paprašė kardinolas Charles Bo.

*

Pabėgėliai iš Mianmaro kerta sieną į Indiją

Tuo tarpu iš Indijos pranešama apie iš Mianmaro atvykstančius tūkstančius pabėgėlių krikščionių, priklausančių mizų etninei grupei. Pabėgėlių banga juda iš Čino valstijos vakariniame Mianmare į Indijos šiaurės rytų valstiją Mizoramą, praneša Azijos katalikų naujienų agentūra UCAN.

Mianmaro gyventojai traukiasi nuo brutalių represijų, kariuomenės vykdomų prieš demokratinio sąjūdžio protesto dalyvius. Pasak UCAN, Mizaramo valstija pranešė federalinei vyriausybei, jog nuo neramumų Mianmare pradžios atvyko apie 16 000 pabėgėlių, kurie yra susiję etniniais ir giminystės ryšiais su valstijos gyventojais Indijoje.

Indijos Mizoramo valstijos gyventojų absoliuti dauguma yra krikščionys, dauguma baptistai ir presbiterionai, katalikai sudaro mažumą. Pasak portalo šaltinių, auga naujų pabėgėlių iš Miamaro į Indiją skaičius, tarp pabėgėlių yra buvę Mianmaro parlamentarai, vietinės vyriausybės atstovai ir tarnautojai, įskaitant policininkus, atsisakiusius represuoti protestų dalyvius. (SAK / Vatican News)

2021 gegužės 27, 15:04