Paieška

Karas Šventojoje Žemėje Karas Šventojoje Žemėje 

Asyžiaus kreipimasis: „Gana karo! Vien taika šventa!“

Asyžiaus religinių ir civilinių institucijų lyderiai laišku kreipėsi į Jungtinių Tautų Organizacijos generalinį sekretorių, Izraelio ir Palestinos vadovus su prašymu sustabdyti karą, nedelsiant gelbėti Šventąją Žemę ir visus jos gyventojus.

„Broliai, seserys, Šventoji Žemė dega! Maldaujame jus, užgesinkite šio pragaro liepsnas!“ – cituodami šį Jeruzalės pranciškono Ibrahimo Faltaso šauksmą Asyžiaus religinių ir civilinių institucijų lyderiai – vyskupas, merė ir pranciškonų kustodai – atviru laišku kreipėsi į Jungtinių Tautų Organizacijos generalinį sekretorių Antonijų Guteresą, Izraelio prezidentą Reuveną Rivkiną ir premjerą Benjaminą Netanjahu, Palestiniečių valstybės vadovą Mahmoudą Abasą. Asyžiaus vyskupas Domenico Sorrentino, merė Stefania Proietti, Šv. Pranciškaus vienuolyno ir bazilikos kustodas br. Marco Moroni ir Marijos, Angelų karalienės, Porciunkulėje kustodas br. Massimo Travascio išsakė karštą prašymą, kad adresatai padarytų visa, kas jų galioje, kad būtų sustabdyti tebevykstantys karo veiksmai.

Laiško autoriai patikino, jog Jeruzalės, Izraelio ir Palestinos teritorijos gyventojai sudaro vieną mišrią tautų mozaiką. Šioje žemėje, kuri šventa milijardui pasaulio žmonių, neturėtų lietis nekaltų žmonių – eilinių piliečių, moterų, vaikų – kraujas.

Asyžiaus, šventųjų Pranciškaus ir Klaros miesto, kuris susigiminiavęs su Jėzaus gimtuoju miestu Betliejumi ir kuriame popiežius Pranciškus pasirašė savo encikliką Fratelli tutti, religinių ir pilietinių institucijų vadovai laiške patikino, jog visada stengėsi paskatinti dialogą tarp Izraelio ir Palestinos, todėl ir dabar primena šv. Pranciškaus mokymą, jog „visi esame žmonės – broliai ir seserys“.

„Izraelyje ir Palestinoje, Jeruzalėje ir Gazos ruože gyvena vyrai, moterys ir vaikai ir jau vien todėl, kad jie yra, visi turi lygias teises. Visų jų teisė yra gyventi ir nei vienas iš jų neturėtų mirti dėl skandalingo ir aklo smurto, kurį mato visi, taip pat ir jūs! Nei vienas iš šių žmonių nėra kaltas dėl praeities žaizdų. Turite sustabdyti nekaltų žmonių žudynes.“

Pranciškaus Asyžiečio, taikos ir dialogo šventojo, miestas nėra ir nebus abejingas žmonių kančioms dėl karo Šventojoje Žemėje, parašė Asyžiaus vyskupas, merė ir pranciškonų mažesnieji broliai, kurie priminė JTO pareigą įgyvendinti JTO Chartijos principus tarptautinės teisės, derybų, tarpininkavimo ir arbitražo sferoje. JTO suteiktas konkretus vaidmuo ir uždavinys – ji prisiima atsakomybę pasaulio akyse ir žuvusių bei šiuo metu rizikuojančių žūti nekaltų civilių ir vaikų atžvilgiu. Tarptautinės bendruomenės atsakomybė – imtis visų įmanomų priemonių, kad Izraelis ir Islamo pasipriešinimo judėjimas „Hamas“ nutrauktų ugnį.

„Siekite taikos ir būkite jos kūrėjai! Darykite visa, ką galite, kad būtų sustabdytas smurtas. Asyžius prašo gelbėti Šventąją Žemę ir visus jos gyventojus. Perduodame Asyžiaus, kuris yra ne mūsų, o viso pasaulio miestas, maldavimą – iš dialogo ir taikos šv. Pranciškaus serafiškojo miesto prašome: „Gana karo! Vien taika šventa!““. (SAK / Vatican News)

2021 gegužės 18, 13:56