Paieška

Nigerija Nigerija 

Vyskupai susirūpinę augančiu nesaugumu Nigerijoje

Keli pastarųjų dienų įvykiai Nigerijoje liudija apie nuolat augantį nesaugumą Nigerijoje: dar vienas kunigas nužudytas, kitas pagrobtas, vienas buvęs pagrobtas katalikų dvasininkas paleistas, pasikėsinta į Benue valstijos vadovą.

Benue valstijos ir visos Nigerijos katalikų bendruomenė gedi dėl nužudyto  parapijos vikaro ir šešių parapijiečių mirčių. Katsina-Ala vyskupija skelbia, kad Aye-Twato Šv. Pauliaus parapijos vikarą kun. Ferdinandą Faneną Ngugbaną ir jo parapijos narius kovo 30-osios rytą per užpuolimą nužudė ir bendruomenės namus padegė ginkluotų vyriškių grupė.

Pasak vyskupijos kanclerio, jaunas kunigas buvo ką tik baigęs aukoti šv. Mišias ir ruošėsi išvykti į vyskupijos katedrą Krizmos Mišioms su kitais dvasininkais, kai išgirdęs triukšmą išėjo į lauką. Vėliau surasti septynių nušautų žmonių kūnai, įskaitant kunigą, kuriam paleista kulka į smilkinį.

Kitoje Nigerijos vyskupijoje ganytojas kreipėsi į atsakingus už valstijos saugumą, kad padėtų išlaisvinti antradienį pagrobtą kunigą ir kelis parapijiečius. Kadunos arkivyskupas Matthew Ndagoso paprašė imtis priemonių, kad kun. Anthony Dawa būtų kuo greičiau išlaisvintas. Dvasininkas buvo pagrobtas antradienį, kovo 30 dieną. Ginkluoti pagrobėjai įsiveržė į Kushe Makaranto Šv. Pijaus parapijos kleboniją ir išsivedė kunigą. Kiti trys žmones pagrobti iš greta esančių katecheto namų.

Prieš keletą dienų kitoje Nigerijos valstijoje išlaisvintas pagrobtas Warri vyskupijos kunigas. Dvasininką kovo 15 dieną gatvėje pagrobė ginkluoti vyriškiai. Apie jo paleidimo aplinkybes neskelbiama, tačiau Nigerijos vyskupų konferencija laikosi bendro nusistatymo nemokėti išpirkų pagrobėjams, nepaisant to, kad įkaitais dažnai tampa katalikų ir kitų krikščioniškų bendruomenių tikintieji.

Vyskupų konferencija ir pavieniai Nigerijos vyskupai daug kartų išsakė nepasitenkinimą dėl Nigerijos federalinės vyriausybės vadovų neryžtingumo kovojant su visose Nigerijos valstijose nuolat savivaliaujančiais, plėšikaujančiais, nekaltus žmones prievartaujančiais, terorizuojančiais ir žudančiais banditais – Boko Haram kovotojais, veikiančiais Nigerijos krašto šiaurės rytų valstijose, kovojant su visose Nigerijos valstijose nuolat savivaliaujančius, plėšikaujančius, nekaltus žmones prievartaujančius, terorizuojančius ir žudančius banditus – Boko Haram kovotojus, veikiančius Nigerijos krašto šiaurės rytų valstijose, kur krikščionys sudaro mažumas musulmonų daugumos visuomenėse, ir Fulani genties klajoklių gaujas, kurios panaudodamos smurtą prieš nekaltus ir taikius vietinius gyventojus veržiasi į naujas žemes centrinės ir pietinės Nigerijos valstijose, kuriose gyvena krikščionių bendruomenės.

Nigerijos Katalikų Bažnyčios ir kitų krikščioniškų bendruomenių vyskupai labai griežtai pasmerkė trečiadienį, kovo 30 dieną, nepasisekusį fulani teroristų bandymą nužudyti Benue valstijos gubernatorių Samuelį Ortomą.

Makurdyje įsikūrusi Nigerijos krikščionių sąjunga CAN po įvykių Benue valstijoje dar kartą pasmerkė valstybės institucijų nesugebėjimą užtikrinti saugumą. Sąjunga paskelbtame komunikate priminė, jog ginti gyventojų gyvybes ir jų nuosavybę yra pirmasis vyriausybės uždavinys. Taip pat Nigerijos vyskupai  išreiškė susirūpinimą dėl valdančiųjų rodomo abejingumo piliečių saugumui. Jie perspėjo dėl pavojaus, jog rimti institucijų trūkumai gali sužlugdyti Nigerijos valstybę. (SAK / Vatican News)

2021 balandžio 02, 11:11