Paieška

Pabėgėliai Mozambike Pabėgėliai Mozambike 

Panaikinti Afrikos šalių skolas – teisingumo klausimas

Tai iniciatyva, kurią remia Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija ir Vatikano komisija kovai su koronavirusu.

Suteikti matomumą iš apačios kylančiai iniciatyvai sukurti judėjimą, kuris siekia, kad būtų panaikinta skola, atkreipti ir G7 bei G20 dėmesį, – tokį tikslą pabrėžia naujoji Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretorė s. Alessandra Smerilli, kalbėdama balandžio 7 d. vykusioje virtualioje konferencijoje. Susitikimą surengė Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija, Vatikano komisija kovai su koronavirusu kartu su Afrikos Caritas, Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumu, Afrikos jėzuitų konferencija, Rytų ir Centrinės Afrikos pašvęstųjų moterų asociacija.

Dikasterijos sekretoriaus padėjėjas ir popiežiaus įsteigtos Vatikano komisijos kovai su koronavirusu narys kun. Augusto Zampini pabrėžė, kad turime prisiminti, kad ši krizė nėra atskira, ji susijusi su prieš tai buvusiomis, pagilino jau tvyrojusią krizę. „Negalime išeiti iš šios sanitarinės, ekonominės, socialinės, politinės, kultūrinės krizės nepanaikindami skolos naštos. Tai ne tik techninis ar solidarumo, bet ir teisingumo klausimas. Negalime perkelti mūsų klaidų poveikio ateinančioms kartoms, negalime pamiršti ekologinės didžiųjų valstybių skolos, kurioms tenka didžiausia atsakomybė už klimato kaitą, tačiau didžiausia našta tenka vargingiausioms šalims.“

Konferencijos metu kalbėta apie švietimo, sveikatos iššūkius, su kuriais susiduriama ypač pandemijos metu, buvo raginama kurti solidarumo koalicijas su pilietine visuomene, žiniasklaida, pasaulio lyderiais.

Kaip tai įgyvendinti praktiškai? Kardinolas Peter Turkson, dikasterijos prefektas, siūlo pradėti nuo modelio „matyti-vertinti-veikti“, vėliau vykdant dialogą su didžiosiomis tarptautinėmis finansų institucijomis, su vyriausybėmis ir grupėmis nacionaliniu lygmeniu, kad būtų užtikrintas didžiausias skaidrumas. Plėtoti kontrolės mechanizmus, kad būtų išlaisvinti resursai pasitarnausiantys žemynui, jie būtų skirti sektoriams, kurie padėtų augti ekonomikai ir gerintų šalių bei jų skurdžiausiai gyvenančių žmonių sąlygas. „Pritaikius tinkamus kontrolės mechanizmus, galima užtikrinti, kad lėšos būtų išleidžiamos sveikatos sistemai ir švietimui gerinti, integraliai žmogaus plėtrai, į kurią visi turi teisę, užtikrinti. Mūsų pašaukimas būti mūsų brolių sargais – tai mūsų solidarumo esmė“, – sakė kardinolas P. Turkson.

(DŽ / Vatican News)

2021 balandžio 10, 13:57