Paieška

Pakistano krikščionys Pakistano krikščionys 

Pakistane šventvagyste kaltinamos dvi slaugės krikščionės

Dvi Faisalabado ligoninėje Pakistane dirbusios slaugės katalikės šiuo metu yra policijos areštinėje. Jos buvo sulaikytos balandžio 9 dieną už tai, kad esą išniekino pranašui Mahometui skirtą tekstą. Kokiu būdu? Pašalino lipduką su sveikinimo žodžiais pranašui. Reikia pridurti, kad slaugėms areštinėje saugiau, nei lauke, kur joms gresia barbariškas minios teismas.

  Šią istoriją pristatančios Azijos katalikų žinių agentūros „Ucanews“ pranešimuose nurodoma, jog dvi moterys – Mariam Lal ir Newish Urooj, kuri vis dar tebesimoko, – dirbo Civilinėje Faisalabado ligoninėje. Incidentas įvyko psichiatrijos korpuse. Pasak slaugių paaiškinimo, lipdukas ant skelbimų lentos su pagarbą išreiškiančiais žodžiais pranašui Mahometui jau buvo pusiau atplėštas vieno ligonio. Tad jos tiesiog sutvarkė lentą darbo dienos pabaigoje. 

Tačiau tai matęs slaugas musulmonas pareiškė, jog tai šventvagiškas veiksmas. Jis kreipėsi į kolegas ir ligoninės atsakinguosius, kurie skubiai subūrė komitetą situacijai aptarti. Minėtasis slaugas pareiškė, kad jo kolegė verta mirties ir kad jis pats pasiryžęs ją nubausti. Kai kitą dieną slaugės krikščionės atėjo į darbo vietą, jų jau laukė radikalų protestuotojų būrys, skanduojantis įvairius šūkius, tarp kurių – „Nukirsti galvas šventvagėms!“

Tuomet įsikišo policija, kuri išvežė slauges į policijos būstinę, ne vien dėl kaltinimų, bet ir dėl jų saugumo, mat joms grėsė realus pavojus būti užpultoms ir mirtinai sumuštoms. Kalbant apie kaltinimus, policijai įteiktas skundas, kuris remiasi liūdnai pagarsėjusiu Baudžiamojo kodekso 295–B straipsniu, vadinamuoju šventvagystės įstatymu, numatančiu didžiules pinigines, įkalinimo ir net mirties bausmes už pranašo Mahometo arba islamo religijos išniekinimą. Pakistano krikščionių bendruomenė, kitos etninės ir religinės mažumos, dalis pačių musulmonų jau seniai prašo šią normą pakeisti, mat patirtis rodo, jog ji dažnai naudojama paprasčiausiems susidorojimams, jos taikymas labai abejotinas. Ne kartą pasitaikė atvejų, kai po buitinio ginčo vienas žmogus apkaltina kitą, pavyzdžiui, suglamžius lapą su Korano žodžiais. To pakanka, kad būtų užvesta byla.

Kita problema yra visuomeninė – net jei šventvagyste apkaltintas asmuo išteisinamas šariato teisme, islamo fundamentalistai tvirtina, jog jis arba jo advokatai papirko teisingumą, kad teisėjų sprendimas klaidingas ir patys surengia minios teismą, kuris ne kartą baigėsi brutaliu nužudymu. Todėl šventvagystės kaltinimas dažnai reiškia darbo praradimą, sunaikintą reputaciją, būtinybę slapstytis, išvykti į kitą miestą ar net valstybę, kaip kad įvyko tarptautinių atgarsių įgijusioje Asia Bibi byloje.

Pasak „Ucanews“, Faisalabado krikščionių bendruomenė tuoj pat mobilizavosi: slaugių katalikių šeimos susitiko su Faisalabado katalikų vyskupu Indriasu Rehmatu. Vyskupo vadovaujama katalikų delegacija vėliau aplankė ir policijos būstinę, kurioje slaugės šiuo metu uždarytos. Katalikų Bažnyčia Pakistane yra įsteigusi Nacionalinę teisingumo ir taikos komisiją, kuri padeda apkaltintiems krikščionims, ypač neturintiems priemonių, kartais net nelankiusiems mokyklos, užpildyti popierius, surinkti visus liudijimus. Tai svarbu, mat ir teisėsaugos institucijų darbuotojai neretai simpatizuoja kaltintojams šventvagyste, o ne jų aukoms. 

Faisalabado Civilinės ligoninės slaugių kaltinimo šventvagyste atvejį nagrinės Muttahida ulemų taryba, valstybinė institucija, kurios pirmininkas Tahir Mehmood Ashrafi pažadėjo, kad bus griežtai laikomasi įstatymo raidės ir kad nebus leidžiama piktnaudžiauti kaltinimais šventvagyste. 

Pakistano mažumų aljansas, pilietinių ir religinių teisių aktyvistai pasiryžę suteikti pagalbą šiuo dar vienu, kaip jie neabejoja, melagingu kaltinimu šventvagyste atveju. Žinant fundamentalistų metodus ir nuolatinį priekabių ieškojimą, neatmestina, kad jis planuotas iš anksto. (RK / Vatican News)  


 

2021 balandžio 19, 11:07