Paieška

Princas Philipas ir karalienė Elžbieta Princas Philipas ir karalienė Elžbieta 

P. R. Gallagheris: princas Philipas – epochos liudininkas

Balandžio 17-ąją, Didžiosios Britanijos karalienės Elžbietos vyro princo Philipo laidotuvių dieną, Romos anglikonų Visų šventųjų bažnyčioje vyko gedulingos pamaldos, kurių metu homiliją pasakė Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius anglas arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris.

Velionį Edinburgo hercogą arkivyskupas P. R. Gallagheris apibūdino kaip šiuolaikinės istorijos virsmų liudininką, visuose pokyčiuose sugebėjusį išlaikyti blaivią pusiausvyrą. Homilijoje arkivyskupas trumpai apžvelgė visą ilgą princo Philipo gyvenimą, priminė jo, kaip laivyno karininko, drausmę, taip pat dėmesingumą socialinėms problemoms. Velionis princas buvo daugiau kaip 800 įvairių labdaros draugijų rėmėjas, tačiau daugiausiai dėmesio jis skyrė savo įkurtai Edinburgo hercogo premijų programai, kuri parėmė daugybę studijuojančių jaunuolių.

Arkivyskupas neslėpė, kad princo Philipo gyvenime buvo ir kontrastų, kuriuos kartais buvo sunku pašalinti, o kai kurie sukėlė nemažai skausmo ir nepasitenkinimo. Tačiau tikėjimas, kurį švenčiame per Velykas, viską išsprendžia, viską nušviečia, išsklaido visą tamsą. Laivyno karininkas, vyras ir didelės šeimos tėvas, užbaigęs visas kovas įžengė į ramybę. Tačiau kiekvienas išvirtęs medis palieka ženklą, skatina kitus stiebtis į aukštumas, kalbėjo arkivyskupas  P. R. Gallagheris. (JM / Vatican News)

2021 balandžio 17, 14:22