Paieška

Mokykla benamiams vaikams Mozambike Mokykla benamiams vaikams Mozambike 

Mozambiko vyskupai: padėtis Cabo Delgado tragiška

Mozambiko katalikų ganytojai balandžio 14 dieną plenariniame posėdyje, be kitų klausimų, svarstė padėtį Capo Delgado provincijoje Mozambiko šiaurės rytuose. Pasak vyskupų, Mozambike veikiančios jėgos savanaudiškai kraunasi pelną iš krašto tragedijos.

Vyskupai išsakė susirūpinimą dėl provincijoje plintančio gyventojų nesaugumo, bado ir nežmoniškumo apraiškų. Gyventojai nuo 2017 metų kenčia nuo konflikto, kuris susijęs ir su tarptautiniais interesais, ypač grupių, siekiančių užvaldyti kraštą ir nusavinti jo resursus. Katalikų vyskupai visu griežtumu pasmerkė barbariškus veiksmus, nukreiptus prieš nekaltus gyventojus, kurie žudomi, išnaudojami, prievartaujami, jų turtas naikinamas, nusavinamas, jų protėvių palaikai išniekinami.

Smurtas verčia Capo Delgado gyventojus apleisti savo gimtines, primena notoje Mozambiko vyskupų konferencija (CEM). Aplinkybės verčia jaunimą prisijungti prie įvairių nusikalstamų, teroristinių, radikalių politinių ir religinių maištininkų grupių.

Pasak vyskupų, susidaro įspūdis, kad krašto valdžia neturi bendro ateities projekto, atviro visų aktyviam dalyvavimui, todėl nestebina, kad jaunimas gyvena be ateities prošvaisčių.

Pasmerkę smurto veiksmus, Mozambiko vyskupai užtikrino Bažnyčios solidarumą labiausiai vargstantiems žmonėms ir jaunimui, paprašė vietinių ir tarptautinių labdaros organizacijų suvienytomis jėgomis gelbėti pabėgėlius iš Capo Delgado, remti socialinę plėtrą ir susitaikinimą, blokuoti karo finansavimą, persekioti ir izoliuoti žmones ir grupes, savanaudiškai kaupiančius pelną iš Capo Delgado tragedijos.

Vyskupai notoje prisiminė popiežiaus Pranciškaus žodžius iš „Fratelli tutti“ (55): „Drąsi viltis geba žvelgti toliau asmeninio patogumo, menkaverčio saugumo ir pasitenkinimo, kurie apriboja mūsų horizontą. Ji gali atverti mus didiesiems idealams, darantiems gyvenimą gražų ir vertingą. Tad eime kartu vilties keliu“. (SAK / Vatican News)

2021 balandžio 21, 14:15