Paieška

Protestas Mianmare Protestas Mianmare 

Kardinolas Ch. Bo: Mianmaro gyventojai eina Kryžiaus keliu

Tai tikrasis Kryžiaus kelias, susidedantis iš kraujo ir ašarų, tamsos ir mirties, skausmo ir gedulo. Taip Rangūno arkivyskupas kardinolas Charlesas Bo apibūdino padėtį Mianmare praėjus daugiau nei dviem mėnesiams po vasario 1 d. įvykdyto karinio perversmo.

Balandžio 11-ąją, Dievo Gailestingumo sekmadienį, paskelbtoje žinioje kardinolas prisiminė per pastaruosius du mėnesius žuvusius daugiau kaip 600 žmonių ir kančias, kurios slegia visus šalies gyventojus. Kardinolas dar kartą paminėjo drąsų sesers Ann Nu Thawng gestą kovo pradžioje, kai ši šv. Pranciškaus Ksavero kongregacijos vienuolė atsiklaupė priešais ginkluotą saugumo pajėgų būrį ir maldavo nešaudyti į taikiai protestuojantį jaunimą. Pasaulis su nuostaba žvelgė į jos liudijimą, sako Rangūno arkivyskupas, ragindamas tikinčiuosius imti iš jos pavyzdį.

Gerumo šiandien reikia visur, pridūrė kardinolas. Dievo Gailestingumo šventė mums kaip tik primena, kad nėra tikėjimo be artimo meilės darbų. Bažnyčia buvo ir bus su kenčiančiaisiais, neužmirš išlieto kraujo ir ašarų. Kardinolas prašė tikinčiųjų atsiminti, kad ir iš mirties gali gimti gyvybė, kad Dievas gali net ir kapuose daryti stebuklus. Tarp visų didžiųjų iššūkių, su kuriais šiandien susiduriame, mes visada stenkimės matyti Dievo gailestingumą, tęsė kardinolas Ch. Bo. Laikai tamsūs, kelionė sunki, mums labai reikia Dievo gailestingumo ir jo šviesos. Galiausiai kardinolas meldė, kad Dievo gailestingumas pasklistų po visą Mianmarą, kad Švenčiausioji Jėzaus Širdis pagydytų visų – engiamųjų ir engėjų – širdis. (JM / Vatican News)

2021 balandžio 12, 13:45