Paieška

COMECE: solidarumas – atsikūrimo po pandemijos kriterijus

Solidarumas, kuris yra Europos Sąjungos šerdis, turi būti pagrindinis kriterijus kuriant atsigavimo po pandemijos planus. Tokią nuomonę išsakė Europos Sąjungos vyskupų komisija (COMECE) antradienį paskelbtame pareiškime.

Dokumente, kurį parengė COMECE socialinių reikalų komitetas, kuriam vadovauja prancūzas vyskupas Antoine Herouard, pabrėžiama, kad atstatymo planas yra didžiausias kada nors iš Europos Sąjungos biudžeto finansuotas projektas. Europos vyskupai tai vertina kaip naują solidarumo ženklą Europos Sąjungoje, kurio labai reikia, kad būtų suteikta pagalba labiausiai nukentėjusiems nuo krizės ir būtų siekiama įveikti besitęsiančią pasaulinę ekologinę krizę.

Jau daugiau kaip metus trunka pandemijos atnešta neapibrėžtis ir izoliacija, didėja nedarbas, mažėja europiečių pragyvenimo lygis. Eurostato duomenimis, šių metų sausio mėnesį nedarbo lygis ES siekė 7,3%, kai tuo tarpu pernai sausį jis buvo 6,6%. Dirbančiųjų pajamos per metus sumažėjo 4,8%.

COMECE, ragindama užtikrinti nacionalinių atsikūrimo planų skaidrumą, prašo Europos Sąjungą ir jos valstybes nares įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas, NVO ir bažnytines institucijas į visus šių planų rengimo, įgyvendinimo ir stebėjimo etapus. Atviras ir sąžiningas dialogas su visomis suinteresuotomis šalimis pasitarnaus bendram labui, tvirtina vyskupai. COMECE taip pat prašo, kad visi ekonomikos subjektai sąžiningai dalyvautų atstatymo darbe, suprasdami, nuo jų priklauso žmonių pasitikėjimas ekonomika. (JM / Vatican News)

2021 balandžio 13, 14:56