Paieška

Migrantai Tunise Migrantai Tunise 

Afrikos Bažnyčios pagalba migrantams: integracija, plėtra ir ugdymas

Manoma, kad Afrikoje glaudžiasi apie 30% visų pasaulio pabėgėlių.

Afrikos žemyne 2019 m. katalikiškos misijos ar bažnytinės institucijos padėjo 27 788 vietiniams ir tarptautiniams migrantams – pabėgėliams, prašantiems prieglobsčio, prekybos žmonėmis aukoms. Į šią veiklą įsitraukę 525 darbuotojai, savanoriai, vykdantys švietimo, sveikatos projektus ar teikiantys teisinę pagalbą. Šiuos skaičius ataskaitoje, skirtoje apžvelgti tarnystę migrantams Afrikoje, pristato Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos migrantų ir pabėgėlių skyrius kartu su institutu, kuris rūpinasi žmonių mobilumu Afrikoje.

Atliktas tyrimas, galima sakyti, pateikia tikslią migracijos Afrikoje fotografiją, kur 2018 m. suskaičiuota apie 245 milijonai migrantų, didžioji dalis buvo susitelkusi rytinėje Afrikos žemyno dalyje. Priverstinis persikėlimas ir prekyba žmonėmis priverstiniam darbui įvardijami kaip didžiausios grėsmės žmonių saugumui. Manoma, kad Afrikoje glaudžiasi apie 30% visų pasaulio pabėgėlių. Apie 6,25 milijonų žmonių Užsahario Afrikoje priversti gyventi vergovės sąlygomis, rašoma ataskaitoje. Libija dokumente įvardijama kaip pagrindinė prekybos žmonėmis kryptis, kur į karaliaujančių organizuotų nusikaltėlių grupių prekybos žmonėmis tinklus pakliūva daugiausiai Užsahario Afrikos gyventojai, bandantys persikelti į Europą.

Į šią krizę Bažnyčia įvairiose Afrikos šalyse bando atsiliepti konkrečiais veiksmais per integracijos, plėtros ir ugdymo projektus. Rengiami įvairūs kursai, mokyklos migrantų vaikams, skiriamos mokslo stipendijos, remiamos iniciatyvos ir projektai medicinos srityje, taip pat teikiama teisinė pagalba. (DŽ / Fides)

2021 balandžio 30, 14:19