Paieška

Demonstracija Pakistane Demonstracija Pakistane 

Šventasis Sostas ragina ginti moterų teises ir užtikrinti saugumą

Jungtinių Tautų komisijos sesijoje, kurioje diskutuojama apie moterų padėtį, Šventojo Sosto atstovė pabrėžia, kaip svarbu kurti teisingesnį ir geresnį pasaulį visoms moterims ir mergaitėms.

Kovo 15–26 dienomis vyko šešiasdešimt penktoji Jungtinių Tautų komisijos sesija, kurioje diskutuota apie moterų padėtį. Šalių narių, JT institucijų, NVO atstovai iš visų pasaulio regionų dalyvavo sesijoje, kurios didžioji dalis susitikimų dėl pandemijos ribojimų vyko nuotoliniu būdu.

Šventajam Sostui atstovavo dr. Francesca Di Giovanni, Šventojo Sosto santykių su valstybėmis daugiašalių santykių sekcijos pasekretorė.

Savo pranešime F. Di Giovanni paminėjo svarbias pastangas, kurių buvo imtasi po IV Pasaulinės konferencijos moterų tema per pastaruosius 25 metus nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, kad būtų užkirstas kelias smurtui prieš moteris ir kad už jį būtų baudžiama. Tačiau dar reikia daug ką nuveikti, nes ribojimai dėl pandemijos, raginimai likti namuose koreliuoja su išaugusiu pagalbos prašymų kiekiu dėl smurto artimoje aplinkoje. Moterys ir mergaitės ir toliau tampa prekybos žmonėmis išnaudojimo aukomis, patiria prievartą. Reikia ne tik užtikrinti jų saugumą, bet ir suteikti psichologinę, socialinę, medicininę, finansinę, teisinę pagalbą, padėti reintegruotis į visuomenę. Tokią paramą teikia dešimtys tūkstančių katalikiškų socialinių institucijų, ypač per pandemiją.

Kalbėdama apie moterų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, F. Di Giovanni paminėjo, kad Šventasis Sostas pabrėžia svarbą ir būtinybę skatinti didesnį moterų įsitraukimą, kad jos galėtų realizuoti savo potencialą ir labiau prisidėti kuriant bendrąjį gėrį. Deja, dar yra daug šalių, kurių visuomenėse toli gražu neužtikrinamas lygiateisiškas moterų orumas. Tad Šventojo Sosto atstovė ragino siekti tokios lygybės tarp vyrų ir moterų, kuri galėtų sukurti naujus, teisingus santykius tarp lyčių. F. Di Giovanni taip pat pabrėžė, kaip svarbu visoms moterims ir mergaitėms suteikti galimybę studijuoti – kuo geresnį išsilavinimą moterys gaus, tuo didesnės bus jų galimybės, išsilavinę motinos bus labiau linkę leisti vaikus į mokslus ir taip bus nutrauktas skurdo ir marginalizavimo ratas. 

(DŽ / Vatican News)

2021 kovo 27, 14:11