Paieška

Bendrystė Bendrystė 

Religinės organizacijos Irake: dialogas gydo

Artėjant apaštalinei popiežiaus Pranciškaus kelionei į Iraką, religinių organizacijų, veikiančių Irake, grupė kreipėsi į popiežių bendra deklaracija, kuri patvirtina jų įsipareigojimus kurti socialinę struktūrą ir sambūvį, paremtą brolyste.

Abraomo, tikinčiųjų tėvo, gimtinėje trisdešimt religinių organizacijų, veikiančių Irake, parengė bendrą deklaraciją popiežiui Pranciškui, artėjant jo apaštalinei kelionei į Iraką, suplanuotai kovo 5–8 dienomis.

Jie rašo apie Iraką kaip civilizacijos lopšį, nuostabią kultūrinės ir religinės įvairovės mozaiką, kuri ilgą laiką kentėjo nuo karo, nesaugumo ir nestabilumo, o pastaruoju metu iškilusi ISIS sukėlė gilią įtampą santykiuose, sužalojo socialinę šalies struktūrą. Taigi šiandien tenka susidurti su daugybe iššūkių, visų pirma tai milijono pabėgėlių, perkeltųjų žmonių tragedija, kuriems labai reikia pagalbos. Pandemijos dar labiau paaštrinta ekonominė krizė sėja skurdą, nepakanka išteklių būtiniausiems poreikiams patenkinti.

Taigi koks yra religijų vaidmuo šiame kontekste? Organizacijos dar kartą patvirtina tai, apie ką popiežius rašė enciklikoje „Fratelli tutti“, – tarnauti brolybei, rūpinantis kūrinija ir pažeidžiamiausiųjų žmonių saugumu. „Mes visiškai pritariame šiai brolybės ir dialogo žiniai, kurią popiežius Pranciškus atneša į Iraką“, – rašoma deklaracijoje, pabrėžiant, kad tai yra būdas išgydyti praeities žaizdas ir kurti ateitį.

Organizacijos dar kartą patvirtina ryžtingą norą bendradarbiauti su nacionalinėmis ir vietos valdžios institucijomis, kad padėtų bendruomenėms susitaikyti, atkurti taiką ir atgauti teisę į saugumą, paslaugas ir pragyvenimo šaltinius. Įkvėptos popiežiaus Pranciškaus mokymo apie žmonių brolystę, organizacijos įsipareigoja nediskriminuoti kitaminčių ir tarnauti tiems, kuriems reikia pagalbos; gerbti visas kultūras ir religijas, skatinti socialinę sanglaudą, stiprinti bendradarbiavimą.

Deklaracijos pabaigoje kreipiamasi į tarptautinę bendruomenę prašant ir toliau palaikyti Irako žmones, kad jie įveiktų dabartinius iššūkius, vedini tikros brolystės ir žmonių solidarumo dvasios.  (DŽ / Vatican News)

2021 kovo 04, 13:13