Paieška

Kardinolas P. D‘Rozario ir vyskupai sodina medžius Kardinolas P. D‘Rozario ir vyskupai sodina medžius  Istorijos

„Laudato si’“. Bangladešo inciatyva „Vienas katalikas – vienas medis“

Bažnyčia Bangladeše, drąsiai atsiliepdama į popiežiaus Pranciškaus encikliką „Laudato si’“, ėmėsi iniciatyvos sodinti medžius. Kardinolas Patrick D’Rozario sako, kad šia iniciatyva norima padėti tikintiesiems sustiprinti savo santykius tarp Kūrėjo, kūrinijos ir žmonijos.

Medžiai apima daugelį dalykų. Kai kuriems žmonėms jie suteikia pavėsį nuo kaitrios saulės karštą dieną. Kitiems jie yra išgyvenimo šaltinis ar viena iš daugelio gamtoje matomų grožio išraiškų.

Pietų Azijos šalies Bangladešo katalikų vyskupai pradėjo kampaniją, kuria tikimasi pasodinti 400 000 medžių. Iniciatyva norima paminėti popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Laudato si’“ penkmetį.

Pirmieji trys medžiai, pasodinti Dakoje vadovaujant Dakos arkivyskupui emeritui kardinolui D‘Rozario, simbolizuoja dvasininkiją, vienuolius, pasauliečius tikinčiuosius. Vyskupai paragino sekti jų pavyzdžiu visose aštuoniose šalies vyskupijose.

Bangladešo studentai, dalyvaujantys medžių sodinimo iniciatyvoje
Bangladešo studentai, dalyvaujantys medžių sodinimo iniciatyvoje

Kodėl 400 000 medžių? Pasak kardinolo  D‘Rozario, maždaug tiek katalikų gyvena Bangladeše, ir sodinama pagal „vienas katalikas – vienas medis“ principą.

„Kiekvienas katalikas Bangladeše pasodins po medį, kaip savo tikinčiojo pilietybės ženklą, nes mes turime tinkamai pasirūpinti mūsų bendrais namais ir savo šalimi“, – sako kardinolas.

Medžiai bus sodinami parapijų teritorijose, bažnyčių šventoriuose, vienuolynuose, prie religinių institucijų ar katalikiškų mokyklų. Kaimo vietovėse, kur daugiau erdvės, žmonės raginami sodinti medžius savo kiemuose; miestuose – terasose ant stogų ar užmiesčio vilose. Kiekvienai vyskupijai medžių buvo paskirta pagal gyventojų skaičių. Iniciatyvoje dalyvauja Bangladešo katalikų studentų judėjimas, Jungtinis Bažnyčių forumas prisijungė su 200 000 kitų krikščioniškų denominacijų tikinčiųjų.

Krikščionys raginami sodinti įvairius vaismedžius, „kad jie galėtų valgyti iš savo sodų“. Vyskupai itin skatina sodinti tikmedžius – patvarius medžius, kurie gali būti naudojami statybai ar baldų gamybai. Kad medžiai prigytų, jie bus sodinami keliais etapais per musoninius laikotarpius.

Vienuoliai sodina medžius
Vienuoliai sodina medžius

Kodėl medžių sodinimo iniciatyva?

Į popiežiaus encikliką buvo galima atsiliepti daugeliu būdų, tačiau Bangladešo vyskupai pasirinko sodinti medžius, nes tai ypač atitinka šalies poreikius, o iniciatyvą labai palankiai sutiko visų vyskupijų parapijos ir pasauliečių organizacijos. Bangladeše medžiai sodinami nuolat, nes miškai buvo sunaikinti dėl erozijos, ciklonų ir kirtimų. Vyskupų iniciatyva įkvėpė jau rengiamą kampaniją pasodinti milijoną medžių.

Pasak kardinolo D’Rozario, medžiai padeda atkurti ekologinį balansą klimato kaitos kontekste, jie apsaugo žmones ir jų turtą liūčių sezonais, padeda kaupti vandenį sausrų metu.

Tačiau medžių sodinimo kampanija nėra tik dar viena žemės ūkio programa – ja siekiama atkreipti dėmesį į dabartinę ekologinę krizę, apie kurią daug kalbama enciklikoje „Laudato si’“. Taip pat ši iniciatyva skatina ekologinį atsivertimą – ragina pažvelgti į mūsų neatsakingumą, negebėjimą rūpintis Kūrinija, ugdo rūpinimosi, bendrystės dvasią, ragina auginti ryšius tarp Kūrėjo, Kūrinijos ir žmonių, ypač vargšų. Kardinolas D‘Rozario tikisi, kad iniciatyva padės ugdyti ir gilinti žmonių sąmoningumą, paskatins juos atsiliepti į žemės šauksmą, paragins labiau mylėti Dievą, savo artimą ir kūriniją.

Kardinolas D’Rozario taip pat papasakojo, kad yra ir kitas iniciatyvos aspektas. Šiemet minimas Tautos tėvo šeicho Mudžiburo Rahmano gimimo šimtmečio jubiliejus bei auksinis Bangladešo nepriklausomybės jubiliejus. Bangladešas atsiskyrė nuo Pakistano 1971 m. kovo 26 d., tad nepriklausomybės jubiliejus bus minimas visus metus iki 2022 m. kovo 26 d. Šie du jubiliejai sutampa su „Laudato si’“ penkmečiu, kuris „gali suteikti krikščioniškos ir žmogiškos perspektyvos kitiems dviem minėjimams“.

Nors Bangladeše katalikų yra tik 0.2 procento, kardinolas D‘Rozario mano, jog Bažnyčios įtaka jaučiama gana stipriai, ši medžių sodinimo iniciatyva įsilieja į šalies programą,  suteikdama jai teologinę, krikščionišką perspektyvą.

„Bažnyčia yra žemės druska. Nereikia daug druskos ryžių dubenėliui – pakanka vos kelių kristalų, kad suteiktų skonį.“

2021 kovo 30, 10:32