Paieška

„Aqua fons vitae“. Penki seminarai apie vandenį

Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija prieš metus paskelbė dokumentą „Aqua fons vitae“ („Vanduo – gyvybės šaltinis“), kuriuo buvo primintas Bažnyčios mokymas šiuo specifiniu klausimu, taip pat prašoma viso pasaulio katalikų keisti kasdieninio gyvenimo įpročius, taupiau naudoti vandenį.

Praėjus metams nuo dokumento paskelbimo, šią savaitę, kovo 22–26 dienomis, Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija surengė penkis virtualius seminarus, kuriuose minėto dokumento iškeltos problemos svarstomos dabartiniame pandemijos kontekste.

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija pernai taip pat sukūrė vadinamąją WASH strategiją, skirtą vandens naudojimo ir vandens telkinių apsaugos klausimams Katalikų Bažnyčios vykdomuose projektuose, taip pat katalikiškų struktūrų kasdieninėje veikloje. Atkreipiamas dėmesys į saikingo vandens naudojimo svarbą, į būtinumą skirti pirmenybę tiems humanitarinės pagalbos ir plėtros projektams, kuriais siekiama užtikrinti prieigą prie vandens sausros kamuojamuose pasaulio regionuose.

Vandens problemai popiežius Pranciškus skyrė nemažą dalį savo enciklikos „Laudato si‘“, joje atkreipdamas dėmesį, kad pirmutinės svarbos klausimas yra švarus vanduo, nes jis yra būtinas žmogaus gyvybei. Kovo 22-ąją kasmet minima Jungtinių Tautų Organizacijos įvesta Tarptautinė vandens diena. Apie ją popiežius Pranciškus užsiminė šį sekmadienį po „Viešpaties angelo“ maldos. Vanduo – tai labai svarbi ir nepakeičiama Dievo dovana. Mums, tikintiesiems, vanduo yra ne prekė, bet universalus simbolis ir gyvybės bei sveikatos šaltinis. Labai daug žmonių, mūsų brolių ir seserų, kenčia dėl vandens stokos, sakė Pranciškus, ragindamas valstybes ir tarptautinę bendruomenę visiems užtikrinti prieigą prie švaraus vandens.

Dabartiniame pasaulyje yra daug šalių ir ištisi geografiniai regionai,  kur vandens stygius yra rimta chroniška problema, nulemta nepalankių klimatinių sąlygų ir vis gilėjančios, klimato kaitos nulemtos krizės, dažnų stichinių nelaimių, dėl ekonominių problemų neišplėtotos vandens tiekimo infrastruktūros.

Kovo 22 d. minimos Pasaulinės vandens dienos proga Jungtinių Tautų vaikų fondas UNICEF paskelbė keletą statistinių duomenų apie vandens stygiaus problemos mastą. Kiekvieną dieną daugiau nei 700 vaikų iki penkerių metų miršta dėl vandens stokos nulemtų blogų sanitarinių sąlygų. Užterštas vanduo kelia didžiulę grėsmę vaikų gyvybei, blogų sanitarinių sąlygų nulemtos ligos yra pagrindinė vaikų iki 5 metų mirties priežastis. Apie 74% stichinių nelaimių 2001–2018 m. buvo susiję su vandeniu (sausros ir potvyniai). Dėl klimato kaitos didėja tokių įvykių dažnis ir intensyvumas. Maždaug 450 milijonų vaikų (tai yra penktadalis viso pasaulio vaikų) gyvena vietovėse ir regionuose, kur trūksta vandens. (JM / Vatican News)

2021 kovo 22, 14:42