Paieška

Arkivyskupas Ivanas Jurkovičius 2018 m. Arkivyskupas Ivanas Jurkovičius 2018 m. 

Popiežiaus atstovas JTO Ženevoje: pandemija parodė, kaip labai esame tarpusavy susiję

Daugiašalio valstybių bendradarbiavimo, pagrįsto pagarba lygioms teisėms ir šalių apsisprendimui, gaivinimas pagal Jungtinių Tautų Chartijos dvasią – tai būdas veiksmingai įveikti naujus iššūkius, su kuriais susiduria COVID-19 pandemijos ištiktas pasaulis. Tokią nuomonę išreiškė nuolatinis Šventojo Sosto stebėtojas Jungtinėse Tautose Ženevoje arkivyskupas Ivanas Jurkovičius, kalbėdamas Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos 15-osios ministrų sesijos (UNCTAD XV) parengiamojo komiteto posėdyje.

UNCTAD XV sesija turėjo įvykti Barbadose, Karibų jūros saloje, pernai spalio mėnesį, tačiau dėl pandemijos buvo nukelta į šių metų spalį. Jos tema: „Nuo nelygybės ir silpnumo iki klestėjimo visiems“. Pagrindinis jos tikslas – įvesti pataisas į Darnaus vystymosi tikslų iki 2030 m. darbotvarkę, atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos poveikį pasaulio ekonomikai. Diskusijų centre bus veiksmai ir strategijos, reikalingi padėti šalims geriau susidoroti su nelauktais sukrėtimais, tokiais kaip dabartinė pandemija, ir greitai atsigauti po ekonominių, finansinių, socialinių ir klimato krizių.

„Įvairūs šios nenuspėjamos krizės aspektai, jos sprendimai ir galimi nauji reiškiniai ateityje yra labai tarpusavyje susiję“, – savo kalboje pabrėžė Šventojo Sosto atstovas. Pasaulinė valstybių bendruomenė turi permąstyti savo kelią, atrasti naujas atsakingo veikimo formas. COVID-19 krizė atskleidė dabartinės vystymosi paradigmos trūkumus, priminė, kaip labai pasaulio bendruomenės nariai yra tarpusavyje susiję ir vieni nuo kitų priklausomi, todėl ir sprendžiant problemas reikia atsakingų ir toliaregiškų kolektyvinių veiksmų. Krizė taip pat išryškino aplinkos apsaugos, ekonominės plėtros ir siekimo užtikrinti saugumą tarpusavio sąsajas. Neįmanoma išspręsti vienos problemos, neatsižvelgiant į kitas, sakė Vatikano atstovas. (JM / Vatican News)

2021 vasario 25, 13:20