Paieška

Mianmaro katalikai dalyvauja mitinguose už demokratiją

Rangūne ir kituose Mianmaro miestuose tęsiamos taikios demonstracijos, kurių dalyviai reikalauja paleisti suimtąją šalies politinę lyderę Aung San Suu Kyi ir visus politinius kalinius bei atkurti demokratiją.

Sekmadienį šimtai katalikų dalyvavo eisenoje Rangūno gatvėmis. Eisenos dalyviai kalbėjo rožinį už santarvės ir teisingumo atkūrimą.

Prieš kelias dienas JAV, Jungtinėse Karalystės, Kanados, Šveicarijos ir Europos Sąjungos ambasadoriai paskelbė pareiškimą, kuriuo pareikalavo, kad valdžią Mianmare nuvertusi kariuomenė susilaikytų nuo smurto prieš demonstrantus ir civilius. „Mes vienareikšmiškai smerkiame tolesnį politinių lyderių, pilietinės visuomenės aktyvistų ir valstybės pareigūnų sulaikymą ir areštus, taip pat žurnalistų persekiojimą.“ Ambasadorių pareiškime protestuojama prieš interneto ir kitų telekomunikacijos sistemų blokavimą. „Mes remiame Mianmaro gyventojų teisę į demokratiją, laisvę, taiką ir pažanga. Pasaulis jus stebi“, – sako tarptautinės bendruomenės atstovai perversmą Mianmare įvykdžiusiems kariuomenės vadovams. (JM / SIR)

2021 vasario 16, 14:47