Paieška

Kardinolas Pietro Parolin Kamerūne Kardinolas Pietro Parolin Kamerūne 

Baigėsi Vatikano valstybės sekretoriaus vizitas Kamerūne

Trečiadienį, vasario 3-ąją, baigėsi nuo sausio 28-osios vykęs Vatikano valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino vizitas Kamerūne. Kardinolas paliudijo popiežiaus artumą Kamerūno katalikams, visą šalies visuomenę ir valdžią drąsino siekti susitaikinimo.

Kamerūno valstybės teritorija iki nepriklausomybės paskelbimo priklausė dviem didžiausias kolonijas Afrikoje valdžiusioms valstybėms – Prancūzijai ir Didžiajai Britanijai. Dėl to ir dabartinio Kamerūno visuomenę sudaro dvi – anglų ir prancūzų – kalbinės grupės. Kalbos skirtumai ir skirtinga dviejų pagrindinių visuomenės dalių istorija nėra vienintelės dabartinio konflikto priežastys. Nesutarimus pagilino skirtingas regionų išsivystymas. Anglakalbis Kamerūno šiaurės vakarų regionas yra turtingesnis gamtos ištekliais, taip pat šiame regione gausu bananų, kaučiuko, kavos ir kakavos plantacijų. Tačiau vietos gyventojams iš to beveik nėra jokios naudos. Centrinės valdžios institucijos neinvestuoja į regiono plėtrą, nesugeba subalansuoti regionų interesų. Padėtis pablogėjo 2016 m. pabaigoje, kai angliškai kalbančiame šiaurės vakarų Kamerūne kilo separatistinis judėjimas, siekiantis atsiskyrimo nuo dvikalbės valstybės. Bažnyčia nuo pat pradžių smerkia žmogaus teisių pažeidimus abiejose konflikto pusėse ir, stengdamasi išlaikyti nešališkumą, ragina susitaikinti.

Lankydamasis Kamerūne, susitikdamas su Bažnyčios atstovais ir politikais, kardinolas P. Parolinas sakė, kad jo vizitas yra popiežiaus artumo šiai šaliai ir visai Afrika išraiška. Kardinolas ragino megzti dialogą, gerbti pagrindines žmogaus teises, pabrėžė, kad nepakanka tik norėti ir reikalauti taikos, bet reikia ją drąsiai ir kantriai kurti remiantis teisingumu.

Sekmadienį, sausio 31-ąją, kardinolas P. Parolinas lankėsi Bamendos mieste, anglakalbėje Kamerūno dalyje, kur vyksta centrinės valdžios ir separatistų susirėmimai. Kardinolas įteikė popiežiaus palaimintą palijų Bamendos arkivyskupui Andrew Nkea Fuanya, tačiau nepavyko surengti susitikimo su separatistų atstovais, kurie kaltina vietos Bažnyčią, kad ji neišklauso jų reikalavimų, o pasitiki tik centrine valdžia. Separatistai paragino gyventojus boikotuoti kardinolo vizito proga organizuotus susitikimus. Buvo taip pat sutrukdyta Dualos arkivyskupui emeritui, devyniasdešimtmečiui kardinolui Christianui Tumi nuvykti į Bamendoje vykusį susitikimą su popiežiaus atstovu. Savo ruožtu Kamerūno episkopato pirmininkas informavo kardinolą Paroliną, kad abi konflikto pusės atmeta Bažnyčios siūlomą tarpininkavimą. Vykstančios žudynės skaudžiai liudija, kad dar daug reikia nuveikti kuriant taiką, pabrėžė Kamerūno vyskupų konferencijos pirmininkas. (JM / Vatican News)

2021 vasario 03, 14:14