Paieška

Arkivyskupas Paulas Gallagheris, Šventojo Sosto diplomatijos vadovas Arkivyskupas Paulas Gallagheris, Šventojo Sosto diplomatijos vadovas 

Arkivyskupas P. Gallagheris. Ydingas ginklavimosi varžybų ratas

Nusiginklavimas, vystymasis ir taika yra susijusios temos. Todėl turime stengtis nutraukti ydingą ir brangų ginklavimosi ciklą, ginklavimosi varžybas, vasario 24 dieną pareiškė Santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris, nuotoliniu būdu kalbėjęs aukšto lygio sesijoje apie nusiginklavimo klausimus, surengtoje Jungtinių Tautų Organizacijos.

Gyventi saugiai, taikiai ir stabiliai yra vienas iš giliausių žmogaus širdies troškimų, tačiau šiam kilniam lūkesčiui išsipildyti trukdo tarpusavio nepasitikėjimas ir daugiašališkumo principo silpnėjimas. Tai ypatingai regima nusiginklavimo srityje, pažymėjo Šventojo Sosto diplomatijos vadovas.

Daugumai akivaizdu, kad branduolinių, cheminių, biologinių masinio naikinimo ginklų atsisakymas tarnauja visos žmonijos gėriui ir viršija siaurus dalinius interesus. Toks pat sąmoningumas turi lydėti karinį varžymąsi kosmose, kibernetinėje erdvėje, dirbtinio intelekto ir autonominių sistemų technologijų srityse.

Arkivyskupas Gallagheris atkreipė dėmesį į nelegalią prekyba mažais ir lengvais konvenciniais ginklais. Kai kur ginklų tiek daug, kad jų poveikis žmonių bendruomenėms prilygsta masinio naikinimo ginklams: atimamos gyvybės, išvejamos populiacijos, sunaikinamos mokyklos, ligoninės, maldos vietos, kita pamatinė bendruomenių infrastruktūra, ilgam laikui paralyžiuojamos vystymosi perspektyvos.

„Nusiginklavimas, vystymasis ir taika yra trys susiję dalykai. Didžiulės karinės išlaidos, smarkiai viršijančios būtinas teisėtai gynybai, užsuka ydingą ir, rodos, pabaigos neturintį ginklavimosi varžybų ratą, kuris neleidžia skirti potencialių resursų skurdo, nelygybės, neteisingumo, ugdymo ir sveikatos problemoms spręsti“, – pažymėjo Šventojo Sosto santykių su valstybėmis sekretorius. Pasak jo, nepabaigiamo ginklavimosi ir nacionalinio saugumo susiejimas yra klaida.

Jungtinės Amerikos Valstijos ir Rusijos Federacija pratęsė susitarimą dėl branduolinių ginklų kontrolės, tai pozityvus ženklas, tačiau reikia siekti, Šventojo Sosto poziciją dar kartą pakartojo arkivyskupas Gallagheris, nuo branduolinių ginklų laisvo pasaulio. Jis išreiškė paramą Branduolinių ginklų draudimo sutarčiai, kuri pradėjo skintis kelią tarptautinėje bendruomenėje.

„Apžvelgus milžiniškus uždavinius, kuriuos šiandien turi spręsti tarptautinė bendruomenė, nusiginklavimas turi būti laikomas nebe pasirenkamu dalyku, tačiau etiniu imperatyvu“, – pabrėžė Šventojo Sosto diplomatijos vadovas. (RK / Vatican News)

2021 vasario 24, 13:40