Paieška

Europos Parlamento būstinė Briuselyje Europos Parlamento būstinė Briuselyje 

Abortai, EP rezoliucija ir COMECE pastabos

Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija (COMECE) pasiuntė laišką Europos parlamento (EP) pirmininkui, kuriame išsakė keletą pastabų dėl EP rezoliucijos apie teisę į abortą Lenkijoje. Jame pažymima, kad nėra „teisės į abortą“ ir kad šis klausimas yra šalių apsisprendimo reikalas.

Galima priminti, kad Lenkija laikosi stipraus negimusios gyvybės apsaugos ir griežto prieigos prie abortų ribojimo režimo. Abortas buvo leidžiamas išprievartavimo, pavojaus motinos gyvybei ir apsigimimo atvejais. 2020 spalio 22 dienos Lenkijos konstitucinio teismo sprendimu trečioji išimtis buvo panaikinta. Lenkijos visuomenėje šis sprendimas priimtas ne vienareikšmiškai – dalis visuomenės prieš jį karštai protestavo. 

Lapkričio 26 dieną Europos Parlamente buvo priimta ilgoka rezoliucija, kuri labai neigiamai įvertino Lenkijos konstitucinio teismo sprendimą. Tačiau Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos laiške atkreipiamas dėmesys į kai kuriuos pačios rezoliucijos argumentus, kuriems trūksta nuoseklumo. Tokia rezoliucija neigiamai paveiks valstybių narių suvokimą apie Europos Sąjungą. 

COMECE laiške pabrėžiama, kad Katalikų Bažnyčia tuo pat metu kviečia suteikti visą būtiną pagalbą sunkumuose dėl netrokšto ar sunkaus nėštumo atsidūrusioms moterims bei saugoti dar negimusią gyvybę ir ja rūpintis. Rūpestis vaiku, prieš ir po gimimo, yra akcentuojamas JT Vaiko teisių konvencijoje. 

„Norime pabrėžti, kad teisiniu požiūriu Europos Sąjungos teisė ar Europos žmogaus teisių konvencija nesuteikia teisės į abortą. Šis klausimas yra paliktas valstybių narių teisinėms sistemoms“, – primenama COMECE pastabose. Europos Sąjunga turi teisę ribose, kurios jai buvo suteiktos valstybių narių, pasirašiusių atitinkamas sutartis. Šio principo gerbimas, kaip nurodoma pačios Europos Sąjungos sutartyje, yra esminis ES funkcionavimui pagal teisės viršenybės (teisinės valstybės) principą. Europos Parlamentas Lenkijai skirtoje savo rezoliucijoje teisingai pabrėžė pagarbą „teisinės valstybės“ principui: jis turi galioti ir tada, kai kalbama apie valstybių narių pasirinkimus tose srityse, kurios priklauso jų kompetencijai.

COMECE laiške išreiškiamas susirūpinimas dėl dar vienos Europos Parlamento rezoliucijos formuluotės, kuri kvestionuoja pamatinę sąžinės prieštaros teisę, išplaukiančią iš sąžinės laisvės, kuri įtvirtinama Europos Sąjungos pamatinių teisių chartijoje. 

„Tai labai neramina žinant, kad sveikatos sektoriuje sąžinės prieštarautojai dažnai yra diskriminuojami. Mūsų požiūriu šis neteisingas stigmatizavimas neturi būti skatinamas“, – pažymima COMECE laiške Europos parlamento pirmininkui. 

Pamatinės laisvės – tame tarpe minties, sąžinės ir religijos – yra visuotinės, neatimamos, nedalomos ir tarpusavyje susijusios. Europos Sąjungos chartijoje nurodoma, kad taip pat būtina gerbti nacionalines konstitucines tradicijas, nacionalinę teisę. 

„Europos Parlamento rezoliucija keliose vietose mini teisę į lygų elgesį ir nediskriminaciją. Visiškai gerbdami šias teisines nuostatas tuo pat metu nerimaujame, kad nediskriminavimo principas gali būti panaudotas Europos Sąjungos ribų kompetencijų ištrynimui arba išplėtimui. Tai prieštarautų Europos Sąjungos chartijos straipsniui, kuris aiškiai nurodo, kad Chartija neišplečia Sąjungos teisės taikymo srities už Sąjungos įgaliojimų ribų, nenustato Sąjungai naujų įgaliojimų ar užduočių“, – tęsiama COMECE laiške. 

Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija Europos Parlamento rezoliucijoje taip pat pasigedo dar vieno akcento – joje išreiškiama parama ir solidarumas su protestų prieš Lenkijos konstitucinio teismo sprendimą dalyviais, smerkiamas tvarkos palaikymo pajėgų neproporcingas jėgos panaudojimas, bet neužsimenama apie nepriimtinas atakas protestų metu, nukreiptas į bažnyčias ir maldos vietas. (RK / Vatican News)

2021 vasario 25, 15:04