Paieška

Vaikų misionierių diena Vaikų misionierių diena  

Vaikai Dievo vardu. Paminėta 2021 m. vaikų misionierių diena

Vaikų misionierių diena šiemet moko brolybės. Pandemija nesustabdė jaunųjų misionierių užsidegimo.

Misijų fondas, Italijos vyskupų konferencijos sielovados biuras, šių metų vaikų misionierių dienai pasirinko brolybės temą. Kaip ir kasmet, minint Trijų Karalių iškilmę, Bažnyčia vaikams ir paaugliams skiria ypatingą dėmesį ir kviečia apmąstyti kiekvieno pakrikštytojo misionierišką pašaukimą. Fondas Misio, siekdamas geriau paaiškinti šį pašaukimą ir mažiausiems, kasmet parengia specialią medžiagą parapijoms, bendruomenėms. 

2021 m. šūkis – „Kuriame brolybę“, kaip simbolį pasirenkant orkestrą, kuris vieningai darbuojasi, kad pasiektų bendrą tikslą. Dailininko Saverio Penati sukurtas šių metų logotipas vaizduoja mažą orkestrą, kur žemynai tampa muzikiniais instrumentais įvairių tautybių vaikų rankose. Kartu jie kuria bendrą melodiją, vadovaujami dirigento – Jėzaus.

Menininkas sako, kad muzika – tai universali kalba, leidžianti perteikti jausmus, suvienyti skirtingumus, kad jie taptų visiems suprantami, o daugybė skirtingų orkestro instrumentų kuria harmoniją. Tad tai kvietimas ne būti pavieniais atlikėjais, tačiau puoselėti solidarumo, brolybės, artimumo gestus, klausant Jėzaus nurodymų.  Misijų Fondo atsakingasis kun. Valerio Bersano paaiškina, kad orkestro palyginimas kviečia derinti mūsų gyvenimus su brolių ir draugų gyvenimais, kartu kurti globalią melodiją, kur visi globoja vieni kitus. Šis įrankis patikėtas visoms Bažnyčioms, kad jos leistų veikti Šventosios Dvasios jėgai ir padėtų išgirsti Dievo atnaujintos žmonijos harmoningą melodiją.

Šiemet pandemija apribojo renginius ir iniciatyvas, tačiau vaikai kviečiami melstis už bendraamžius ir prisidėti bent simboliniu įnašu, kad vargstantys gautų būtiniausią pagalbą.

Vaikų misionierių veikla paplito po 120 šalių. Jų moto – „Vaikai padeda vaikams“, kur vaikams padedama atrasti misionierišką dvasią, jie skatinami dalytis tikėjimu ir gerumo darbais vardan kitų, skatindami aukoti, kad padėtų vargingiausiems. Taip gimsta įvairūs projektai visame pasaulyje.

Vaikų misionierių diena minima per Viešpaties Apsireiškimą, ją įkūrė popiežius Pijus XII 1950 m., pirmą kartą ji paminėta 1951 m. sausio 6 d. (DŽ / Fides / Vatican News)

2021 sausio 08, 14:19