Paieška

1611051543206.JPG

Reikia padėti vargstantiems kraštams įsigyti vakcinų nuo COVID-19

Turtingi kraštai užsitikrino daugiau vakcinų dozių nei reikia, bet pietinio pusrutulio šalys jų negauna pakankamai, pareiškė Pirmin Spiegel, Vokietijos vyskupų konferencijos plėtros ir bendradarbiavimo organizacijos „Misereor“ generalinis direktorius. Pokalbyje Vatikano radijui sausio 14 dieną jis siūlė įvesti kvotų sistemą, kuri leistų vakcinas paskirstyti proporcingai, atsižvelgiant į rizikos ir pažeidžiamumo faktorius.

Po pranešimų, jog pasiturintys pasaulio kraštai jau suspėjo užsitikrinti pusę visų gaminamų dozių P. Spiegel išreiškė viltį, kad Europos Sąjunga padės vargstantiems kraštams nedelsiant apsirūpinti pakankamu skiepų dozių nuo COVID-19 skaičiumi. „Misereor“ vadovas paminėjo ataskaitą, pagal kurią 13 procentų pasaulio populiacijos užsitikrino apie pusę COVID-19 skiepų.

Toks vienpusiškas vakcinų paskirstymas, anot P. Spiegelo, bus kliūtis visuotinei vakcinacijai, kuri tęsis ne vienerius metus, jei turtingosios šalys neskirs daugiau pinigų.

„Neapsijuokime. Pasaulis galės suvaldyti COVID-19 krizę tik jei kovosime su virusu visur, ne tik savo krašte“, – pareiškė P. Spiegel. Jis pritarė Viurcburgo Misijų medicinos instituto bendradarbiui Tilmanui Rüppeliui, įspėjusiam dėl „vakcinavimo nacionalizmo“ – kai per dėmesį, skiriamą padėčiai savo krašte, nematomos pasaulinės pandemijos implikacijos. Pasak P. Spiegelio, tikslas turėtų būti suvaldyti koronavirusą kuo anksčiau visuose pasaulio kraštuose.

Jei šiam uždaviniui neskiriamas prioritetas, koronavirusui suteikiamas laikas mutuoti, keistis genetiškai ir tapti dar sudėtingesne sveikatos problema. Pasak P. Spiegelio, nelygybė pasaulyje matyti ir iš skiepų žemėlapio. Skiepai yra visuotinis visuomeninis gėris. Todėl būtina įvesti kvotas visiems pasaulio gyventojams, kad vakcinų dozes būtų galima paskirstyti proporcingai, atsižvelgiant taip pat į rizikos ir pažeidžiamumo faktorius.

Be to,  Vokietijos vyskupų konferencijos plėtros bendradarbiavimo organizacijos „Misereor“ generalinis direktorius P. Spiegel pasiūlė laikinai sustabdyti COVID-19 vakcinos patentų galiojimą, kad būtų nesudėtinga pradėti skiepus gaminti ir įsigyti.

Kaip pavyzdį jis paminėjo Braziliją, vargstantį kraštą, kuriame epidemiologinė situacija kritiška, bet nėra galimybės pasiskiepyti. Brazilijoje daugiau kaip 8 milijonai užsikrėtusių ir daugiau kaip 200 000 mirusių nuo COVID-19. Amazonės valstijos Brazilijoje sostinės Manauso ligoninės perpildytos, jose trūksta apsaugos priemonių. Brazilijos sveikatos apsaugos žinybos dar nesuteikė leidimų jokioms vakcinoms.

Panaši padėtis Meksikoje, kur nuo COVID-19 mirė daugiau kaip 134 000 žmonių ir per pusantro milijono užsikrėtė koronavirusu. Krašto valdžia neryžtingai kviečia imtis priemonių kovai su pandemija. Bolivija ir Argentina irgi neturi pakankamų finansinių išteklių patikimoms vakcinoms, todėl apsisprendė už kontroversišką ir nepakankamai ištestuotą rusų gamybos skiepą „Sputnik“. Beje, Bolivijos provincijose nėra atitinkamų infrastruktūrų, šaldymo priemonių, kvalifikuotų darbuotojų. Be to, vietos valdžia draudžia pilietinės visuomenės grupėms dalyvauti pandemijos valdymo procesuose.

Turtingieji pasaulio kraštai užsitikrino daugiau skiepų nei reikia, sakė Vatikano radijui P. Spiegel, tačiau daugelis pietinių kraštų turės gana ilgai laukti, kol gaus tiek skiepų dozių, kiek reikia.

„Stenkimės užtikrinti, kad visi norintys skiepytis galėtų tai daryti kuo greičiau.“

„Pagal visuotinės brolybės ir solidarumo dvasią reikia ypač skirti dėmesį ypatingiems vargstančiųjų ir stokojančiųjų poreikiams. Ir, be pandemijos, negalime iš akių išleisti kitų rimtų ir didėjančių krizių pasaulio pietuose.“ (SAK / Vatican News)

2021 sausio 19, 12:15