Paieška

Protestas Beirute Protestas Beirute 

Libanas: islamo ir krikščionių lyderių kreipimasis į politikus

„Tauta neatleis. Istorija nepamirš“. Taip sausio 27 d. pagrindinių Libano krikščionių ir musulmonų bendruomenių lyderiai kreipėsi į šalies politikus, ragindami sukurti vyriausybę, kuri darbuotųsi vardan nacionalinio išgelbėjimo.

Šiuo metu, kai Libanas, atrodo, balansuoja ant žlugimo ribos, religiniai lyderiai ragina politines partijas ir galią turinčias grupes, įvardijamas kaip pagrindines žlugdančias jėgas, atidėti į šalį sektantizmą ir šantažą, siekiant, kad būtų išvengta tolesnių tautos kančių ir kad „Kedrų šalis“ neišnyktų. Raginimą pasirašė daugelis religinių lyderių, tarp jų maronitų patriarchas Bechara Boutros Rai, muftijus Abd al-Latif Derian, aukščiausios šiitų tarybos vadovas, drūzų šeichas Akl Naim Hassan, Beiruto graikų ortodoksų metropolitas arkivyskupas Elias Audi.

Religijų lyderiai ragina politikus ir valdžios atstovus atnaujinti ištikimą įsipareigojimą nacionaliniam Libano identitetui, kurį apibrėžia konstitucija. Libano tapatybė nuo seno pasižymi darnaus sugyvenimo principu ir bendromis pastangomis ginant žmogiškąjį orumą ir laisvę, vengiant konfliktų ir neieškant išorinių sąjungininkų, kurie gintų vienos grupės interesus.

Kreipimasis kviečia gerbti nacionalinį susitarimą, išlaikyti sveiką dialogą tarp skirtingų politinių jėgų. Pasirašiusieji kreipimąsi ragina atsakinguosius pradėti nedelsiant kartu formuoti „šalies išgelbėjimo vyriausybę“, kuri peržengtų atskirų grupių nesutarimus, asmeniškumus ir tarp partijų pasitaikančius šantažo atvejus. Libanas kovoja su krize, kuri gali tapti lemtinga šaliai, nes ji kyla iš sunkios moralinės krizės, tai nėra vien eiliniai politiniai nesutarimai, pabrėžia religiniai lyderiai.  (DŽ / SIR)

2021 sausio 30, 13:44