Paieška

Migrantai prie JAV / Meksikos sienos Migrantai prie JAV / Meksikos sienos 

JTO: vasario 4-oji – žmogiškosios brolybės diena

Remdamosi 2019 m. Abu Dabyje pasirašytu dokumentu apie žmogiškąją brolybę, Jungtinės Tautos ragina minėti pasauliniu mastu dieną, kuria būtų įsipareigojama kurti taikos kultūrą, toleranciją, abipusį supratimą, solidarumą.

Jungtinės Tautos priėmė specialią rezoliuciją, kuria vasario 4-oji paskelbta Tarptautine žmonių brolybės diena. Ji siejama su dokumentu apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje, kurį prieš metus, 2019 m. vasario 4 d., Abu Dabyje pasirašė popiežius Pranciškus ir Al-Azharo didysis imamas Al-Tayyib. Šis dokumentas kviečia visus žmones, kurie širdyje turi tikėjimą į Dievą ir tikėjimą žmogiškąja brolybe, vienytis ir darbuotis kartu.

„Tikėjimas skatina tikintįjį įžvelgti kitame brolį, kurį dera palaikyti ir mylėti.“ Išplatintame komunikate pažymima, kad JTO generalinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kuria skatinami ryšiai tarp skirtingų tikybų išpažinėjų, tarpreliginis dialogas, taip siekiama stiprinti kovą prieš COVID-19 pandemiją ir įveikti kitus globalius iššūkius.

Ta proga pernai rugpjūtį sudaryto Žmogiškosios brolybės komiteto nariai – religiniai lyderiai, mokslininkai ir kultūros atstovai iš viso pasaulio, krikščionys, žydai ir islamo išpažinėjai, įkvėpti dokumento, pasiryžę skleisti taikos ir abipusės pagarbos vertybes, dėkoja Abu Dabio šeichui Mohametui bin Zayedui ir Jungtiniams Arabų Emyratams už paramą komitetui ir už pasiryžimą skleisti šią veiklą, taip pat dėkoja JTO generalinei asamblėjai už istorinio dokumento palaikymą ir jo principų skleidimą.

Priimdama rezoliuciją, JT generalinė asamblėja ne tik priminė popiežiaus Pranciškaus ir didžiojo imamo Al Tayyibo pastangas puoselėti tarpreliginį ir tarpkultūrinį dialogą, tačiau ir pakvietė minėti pasaulinę dieną skleidžiant taikos kultūrą, kuri palaiko tvarią darną, toleranciją, įsitraukimą, solidarumą. (DŽ / Vatican News)

2021 sausio 02, 14:00