Paieška

Bažnyčia Egipte Bažnyčia Egipte 

Egiptas: vyriausybė legalizavo 1800 bažnyčias ir bažnytinius pastatus

Pastaraisiais dešimtmečiais Egipte buvo pastatyta nemažai bažnyčių ir koplyčių be reikiamų leidimų.

Paskutinėmis 2020 metų dienomis Egipto vyriausybė pripažino, kad dar 62 bažnyčios ir bažnytiniai pastatai atitinka nuostatas, reglamentuojančias krikščioniškų maldos vietų ir su jomis susijusių pastatų statybą. Nauja vertinimo tvarka siekiama peržiūrėti bažnyčių statybą, kuri buvo spontaniškai vykdoma pastaraisiais dešimtmečiais be reikalingų valstybinių ir administracinių leidimų. Šiuo metu legalizuota jau 1800 bažnyčių ir kitų kulto reikmėms naudojamų pastatų.

Vertinimo ir įteisinimo procesas prasidėjo priėmus naują įstatymą dėl kulto pastatų statybos, kurį Egipto parlamentas ratifikavo 2016 m. rugpjūtį. Nuo tada ad hoc įsteigtas vyriausybinis komitetas per 18 posėdžių suteikė leidimus legalizuoti bažnyčias ar bažnytinius pastatus, kurie buvo pastatyti be leidimų.

Komitetas peržiūri, ar bažnyčių, pastatytų iki įstatymo priėmimo, konstrukcija atitinka naujus standartus.  Pastaraisiais dešimtmečiais Egipte buvo pastatyta nemažai bažnyčių ir koplyčių be visų reikiamų leidimų. Dar ir dabar prieš jas nukreipiami islamistinių grupių išpuoliai.

2016 m. priimtas įstatymas krikščionių bendruomenėms reiškė svarbų žingsnį į priekį, palyginus su  vadinamosiomis 10 taisyklių, kurias 1934 m. paskelbė Osmanų imperijos vidaus reikalų ministerija. Šios taisyklės, be kita ko, draudė statyti naujas bažnyčias šalia mokyklų, kanalų, vyriausybinių pastatų, geležinkelio, gyvenamųjų rajonų. Daugeliu atvejų griežtas reglamentavimas neleido statyti bažnyčių miestuose ir kaimo vietovėse, kur gyveno krikščionys, ypač aukštutiniame Egipte.

Tačiau ir pastaruoju metu įteistinos bažnyčios lieka uždarytos dėl pandemijos. Bažnyčios vadovybės nutarimu, per koptų Kalėdas nevyks iškilminga liturgija. Koptų ortodoksų patriarchas Tavadrosas II paskelbė, kad bendruomenės dalyvavimas liturgijoje atšauktas dėl būtinybės saugoti žmonių sveikatą, ir paragino tikinčiuosius dvasiškai ruoštis pasitikti Kristaus Gimimą.

Įprastu laiku koptų bažnyčios prisipildo tikinčiųjų gruodžio 31 d., Naujųjų Metų išvakarėse, vėliau visi rengiasi švęsti Kalėdas sausio 6–7 d. (DŽ / Fides)

2021 sausio 06, 13:04