Paieška

Tikintieji Sudane Tikintieji Sudane 

2020 m. apžvalga: nužudyta dvidešimt sielovados darbuotojų

Baigiantis metams agentūra „Fides“ jau trisdešimt metų skelbia statistiką apie žuvusius sielovadininkus. Šiemet Bažnyčia neteko šešių kunigų, vieno brolio vienuolio, trijų vienuolių seserų, dviejų seminaristų ir šešių pasauliečių.

2020 m. dvidešimt sielovadininkų tapo smurto aukomis ir neteko gyvybės. Tai mažiausias skaičius nuo 2012 metų, pernai buvo nužudyti 29 sielovadininkai. Daugiausia gyvybių neteko Amerikos Bažnyčia – 8, Afrikoje žuvusiųjų buvo 7, Azijoje – 3, Europoje – 2, abu Italijoje. Tai kunigai, vienuoliai, vienuolės, seminaristai, pasauliečiai, kurie sumokėjo gyvybės kainą gyvendami kasdien tarp žmonių,  nešdami jiems evangelinį liudijimą kaip krikščionišką viltį. Tai šventumas „iš už gretimų durų“, apie kurį dažnai kalba popiežius Pranciškus. Siaurąja prasme tai neįvardijama kaip kankinystė, tačiau šie vyrai ir moterys sumokėjo savo gyvybės kainą vykdydami veiklą šalia stokojančiųjų, vargstančiųjų, paskutiniųjų.  Visi jie nužudyti bandant apiplėšti, pagrobti, tapę susišaudymų aukomis ar kitų smurto protrūkių metu toje aplinkoje, kur darbavosi, skelbiama „Fides“ ataskaitoje.

Pirmąja šio liūdno sąrašo auka tapo belgų kunigas misionierius Jozef Hollanders, nužudytas Pietų Afrikoje parapijos apiplėšimo metu praėjusių metų sausio 12 d. Šioje Afrikos šalyje jis misionieriavo beveik 55 metus. 

Paskutinis išpuolis įvykdytas gruodžio 24 d. vakare Indonezijoje, kur nužudytas seminaristas, siekęs teisingumo stigmatizuojamiems vietos gyventojams.

​Didžiausias aukų skaičius Amerikų žemyne. Trys žuvusieji – Nikaragvoje, visi trys pasauliečiai. Tarp jų dvi seserys, dešimties ir dvylikos metų Lilliam Yunielka ir Blanca Marlene Gonzalez. Mergaitės, kurios dalyvavo Popiežiškųjų darbų misionieriškoje vaikų ir paauglių veikloje, buvo žiauriai nužudytos rugsėjo 15 d.

Du nužudyti kunigai – Italijoje. Tai br. Leonardo Grasso, priklausomybę turinčių žmonių reabilitacijos namų steigėjas, ir kun. Roberto Malgesini, padėjęs vargingiausiai gyvenantiems ir stokojantiems.

​„Fides“ ataskaitoje primenama, kad šalia šių dvidešimties vardų dera prisiminti sielovados darbuotojus ar eilinius katalikus, kuriems grasinama, kurie skriaudžiami, persekiojami visame pasaulyje. Veikiausiai daugelis šių aplinkybių liks nežinomi, tačiau kiekviename planetos kampelyje yra žmonių, kurie kenčia ir moka savo gyvybės kainą už savo tikėjimą.

Ataskaitoje prisimenami ir šimtai dvasininkų – vyskupų, kunigų, vienuolių, ligoninių kapelionų, sielovadininkų, kurie vykdydami savo tarnystę nukentėjo nuo COVID-19. (DŽ / Fides)

2021 sausio 02, 13:57