Paieška

Kenterberio arkivyskupas J. Welby Kenterberio arkivyskupas J. Welby 

100 000 mirčių nuo COVID-19: anglikonų primų laiškas

COVID-19 pandemija Jungtinėje Karalystėje peržengė 100 000 mirčių slenkstį. Dviejų pagrindinių Anglikonų Bažnyčios arkivyskupijų ganytojai paskelbė laišką, kuriuo kreipiasi į visus, tikinčius ir netikinčius, kviesdami mąstymo, rimties ir maldos pauzei.

„Brangūs draugai, žengiant per baisų 100 000 mirčių nuo COVID-19 slenkstį, mes kviečiame visus stabtelėti ir pamąstyti apie šios pandemijos milžinišką paveldą. 100 000 nėra vien abstraktus skaičius. Kiekvienas skaičius yra asmuo, kuris mus mylėjo ir kurį mes mylėjome. Mes tikime, kad kiekvienas iš šių žmonių buvo žinomas ir mielas Dievui. Mes rašome norėdami paguosti ir padrąsinti, palaikomi Jėzaus Kristaus vilties. Jėzaus asmenyje pas mus atėjęs Dievas pats pažįsta gedulą ir kančią. Ant kryžiaus Jėzus dalijosi mūsų liūdesio našta. 

Drąsiname kiekvieną, kuris jaučiasi išsigandęs, pasimetęs ar atskirtas, patikėti savo baimes Dievui. Žinome, kad vargingesnės bendruomenės, etninių mažumų bendruomenės ir negalių turintys žmonės nuo pandemijos kenčia nepalyginti daugiau ir meldžia taisyti šią nelygybę. Mes raginame visus gerbti vyriausybės gaires ir ribojimus, kurie atsižvelgia į sveikatos apsaugos autoritetų patarimus. Įsipareigokime, rūpinkimės ir mylėkime vienas kitą darydami tai, ką galime, kad sustabdytume viruso sklidimą. 

Visa tai nėra lengva. Daugelis iš mūsų patiria, kaip niekada anksčiau, izoliacija, vienatvę, nerimą ir bejėgiškumą. Daug žmonių prarado darbo vietas. Mūsų ekonomika stringa. Ribojimai, nors ir būtini, neleidžia mums būti šalia mirštančių mylimųjų, lankyti jų kapų. Visi esame giliai paliesti gedulo, kuris toks sunkus. 

Dėl šios priežasties turime remti vienas kitą. Tai jau darome gerbdami gaires. Tačiau galime tai daryti vienas į kitą žvelgdami rūpestingai ir meiliai.

Visi gali melstis. Mes viliamės, kad kai kuriuos paguos žinojimas, jog Bažnyčia kiekvieną dieną meldžiasi už mūsų krašto gyvenimą. Kviečiame jus kreiptis į Dievą malda, nesvarbu, laikote save tikėjimo žmogumi, ar ne. Nuo vasario 1-osios kviečiame jus kiekvieną vakarą skirti laiko maldai, ypač 6 valandą vakaro. Kaip niekada anksčiau mums reikia laiko mylėti vienas kitą. Malda yra meilės išraiška. Jums padės mūsų interneto svetainių medžiaga. 

Mes rašome vedami vilties. Mes jaučiame dėkingumą už viltį, kurią teikia mūsų sveikatos sistema ir socialinės apsaugos darbuotojai. Tai gyvybę užtikrinantis palaiminimas mūsų kraštui. Mes dėkojame už tarnystę, kurią bendruomenėms teikia dvasininkai, kiti pirmose gretose stovintys žmonės ir gera kaimynystė. Mes dėkojame už vakcinos viltį, kuri liudija apie Dievo dovanotą išmintį ir mokslininkų bei tyrinėtojų sugebėjimus. Mes raginame skiepytis, kai tik galėsite.

Tačiau labiausiai viliamės dėl to, kad Dievas prikėlė Jėzų iš numirusiųjų. Šią krikščionišką viltį švęsime per Velykas. Mes gyvename vildamiesi, kad būsime Jo prisikėlimo dalininkai. Mirtis netars paskutinio žodžio. Dievo karalystėje bus nušluostyta kiekviena ašara.“

Laišką pasirašė Kenterberio arkivyskupas Justin Welby ir Jorko arkivyskupas Stephen Cottrell, kurie abu turi garbės primo titulus. Tai pirmojo tūkstantmečio paveldas, kai Anglija buvo padalinta į dvi bažnytines provincijas. Vėliau, Reformacijos laikotarpiu, Kenterberio arkivyskupui buvo suteikta monarchų karūnavimo privilegija, vėliau jis tapo visos anglikonų pasaulio bendruomenės garbės primu. Tačiau Jorko arkivyskupas iki šiol yra vadinamas Anglijos primu. (RK / Vatican News)

2021 sausio 28, 13:53