Paieška

Arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris Arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris 

Vatikano atstovas kalbėjo ESBO ministrų nuotoliniame posėdyje

Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris dalyvavo 27-ajame Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ministrų tarybos posėdyje, kuris dėl pandemijos vyko nuotoliniu būdu.

Šventojo Sosto diplomatijos vadovas,  kalbėdamas ESBO šalių užsienio reikalų ministrų pasitarime, visų pirma išsakė susirūpinimą dėl dažnėjančių išpuolių ir netolerancijos bei neapykantos inspiruotų atvejų prieš tikinčiuosius ir maldos namus. Dar rimčiau ir apmaudžiau, sakė arkivyskupas, kad kai kurie tų išpuolių įvykdyti vardan religijos. Dėl to reikia aiškiai pabrėžti, kad jokia religija nekursto ir netoleruoja smurto. Šiais atvejais smurtas kyla ne iš religijos, bet iš klaidingo jos suvokimo, iš religijos pavertimo ideologija. Smurtas, persekiojimas ir žudymas Dievo vardu – tai ne religija, bet fanatizmas, su kuriuo reikia kovoti visomis teisėtomis priemonėmis. Ypatingo budrumo reikia šiandien, nes vis dažniau tikintieji krikščionys, žydai, musulmonai ir kitų religijų išpažinėjai tampa išankstinių nusistatymų, netolerancijos, diskriminacijos ir smurto aukomis.

Šventojo Sosto sekretorius santykiams su valstybėmis taip pat kalbėjo apie COVID-19 pandemijos pasekmes visuomenės gyvenimui. Vatikano atstovas paminėjo mūsų akyse gimstančias naujas skurdo formas, taip pat ilgalaikius ekonominės krizės padarinius, nepakankamą prieigą prie informacijos ir švietimo, taip pat socialinės izoliacijos sukeltus sunkumus ir išaugusį smurtą, ypač smurto prieš moteris padidėjimą. (JM / Vatican News)

2020 gruodžio 05, 13:45