Paieška

Kalėdos Filipinuose Kalėdos Filipinuose 

Filipinų islamo-krikščionių judėjimas „Silsilah“: Adventas ir Kalėdos – gailestingumo metas

Koronaviruso pandemija moko visus – įvairių kultūrų ir religijų žmones, kad priklausome tai pačiai žmonių šeimai ir turime bendrą Tėvą Kūrėją.

„Naujieji liturginiai metai, prasidėję adventu, belaukiant Kalėdų kviečia krikščionis įžengti į naują etapą, širdžių atsivertimo metą, kaip mini popiežius Pranciškus, primindamas, kad Dievo gailestingumas – tai krikščionio vizitinė kortelė“, – taip rašoma musulmonų-krikščionių judėjimo „Silsilah“ (liet. „grandinė“) žinioje belaukiant Kalėdų. Šis judėjimas gimė Pietų Filipinuose, Popiežiškojo užsienio misijų instituto misionieriaus kun. Sebastiano D‘Ambra iniciatyva.

Skelbdama šią žinią, agentūra „Fides“, primena 500 metų krikščionybės Filipinuose sukaktį. „Šiandien prisimename tuos penkis šimtus metų su džiaugsmu ir skausmu. Su džiaugsmu, nes Dievo meilės žinia pasiekė daugelį ir daug žmonių tapo krikščionimis. Su skausmu, nes amžiams bėgant krikščionybė buvo skleidžiama ne visuomet remiantis evangelinės meilės visiems dvasia. Tad tai ir proga paprašyti atleidimo už Bažnyčios nuodėmes Filipinuose per pastaruosius penkis šimtus metų“, – pažymima laiške, priduriant, kad visi esame kviečiami šiandien nuolankiai gyventi pagal tikrąją Jėzaus žinią, prisimindami, kad Adventas ir Kalėdos – tai ypatingas laikas atsigręžti į meilę ir Dievo gailestingumą, rašoma žinioje.

Koronaviruso pandemija moko visus įvairių kultūrų ir religijų žmones, kad priklausome tai pačiai žmonių šeimai ir turime bendrą Tėvą Kūrėją. Mes, judėjimo „Silsilah“ nariai krikščionys, trokštame patvirtinti mūsų įsipareigojimą dialogui ir taikai, ir toliau būti jungiančiąja grandimi tarp visų. Pripažįstame krikščionių nuodėmes, ypač įvykdytas prieš vietos gyventojus ir musulmonus, nes kai kuriais atvejais buvo pamirštas gailestingumas.

Nuo 1984 m. islamo-krikščionių judėjimas „Silsilah“ kviečia dvasingumui, į dialogu paremtą kelionę su Dievu, su savimi, su kūrinija, viliantis, kad kartu bus įmanoma sukurti naują savitarpio supratimo kultūrą visuomenėje, kuri ragintų visus siekti solidarumo, darnos, taikos. Šis kvietimas tampa ypač aktualus pandemijos metu. (DŽ / Fides)

 

2020 gruodžio 20, 13:04