Paieška

Jėzaus gimimo grota Betliejaus bazilikoje Jėzaus gimimo grota Betliejaus bazilikoje 

Betliejaus taikos ugnis ir šiais metais keliaus po pasaulį

Prieš tris su puse dešimtmečio gimusi tradicija siųsti Betliejaus taikos ugnį į visą pasaulį bus tęsiama ir šiais metais. Pandemija šios tradicinės skautų vykdomos akcijos nenutraukė, o tik privertė iš dalies pakeisti jos programą.

Betliejaus taikos ugnies akcijos idėja kilo iš Austrijos valstybinės televizijos 1986 m. pradėtos labdaros akcijos „Šviesa tamsoje“. Konkurso metu buvo išrinktas vienas savo veikla pasižymėjęs skautas, kuris kartu su kitų skautų delegacija nuvyko į Betliejų, uždegė žiburį nuo aliejinės lempelės, kabančios Betliejaus bazilikos Jėzaus gimimo grotoje. Skautams grįžus į Austriją, Vienos katedroje nuo jų paveržtos ugnies savo simbolinius žiburius užsidegė kiti žmonės. Kitais metais ši akcija išplito ir taikos ugnis pasklido po visą Austriją. Nuo 1989 m. į akciją įsitraukė ir kaimyninių šalių skautai. 1991 m. Betliejaus taikos ugnis pasiekė anksčiau komunistų režimų valdytas vidurio ir rytų Europos šalis. 2000-aisiais taikos ugnis pirmą kartą pasiekė Ameriką, o 2004 m. – Afriką. Lietuvą Betliejaus taikos ugnis pirmą kartą pasiekė 1994 m.

Šiais metais dėl pandemijos skautai iš Austrijos negalėjo keliauti į Šventąją Žemę, dėl to taikos žiburį nuo Jėzaus gimimo bazilikos žibinto uždegė devynmetė palestinietė Maria Khoury. Žiburys buvo atskraidintas į Austriją. Gruodžio 12 d. Zalcburgo katedroje vyks ekumeninės pamaldos, kuriose kartu su katalikų, liuteronų ir ortodoksų  dvasininkais galės dalyvauti tik 50 maldininkų. Jie pamaldų metu užsidegs savo žiburius nuo iš Betliejaus atgabento žiburio ir prasidės Betliejaus ugnies estafetė į kitus Austrijos miestus ir kitas šalis. (JM / Vatican News)

2020 gruodžio 10, 14:43