Paieška

Asyžiaus prakartėlė Asyžiaus prakartėlė 

Asyžiaus prakartėlėje – slaugę vaizduojanti statulėlė

Asyžiaus prakartėlėje – žmogaus dydžio skulptūros, tarp jų ir viena, vaizduojanti slaugę, taip pagerbiant medicinos darbuotojus, kovojančius už visų gyvybes COVID pandemijos metu.

„Kur tu esi? Taip prasideda žmogaus istorija po nuodėmės. Nuo šio klausimo galime vėl pradėti ir mes šiuo metu, kai, atrodo, vėl praradome kelią į Rojų“. Taip sakė kardinolas Mauro Gambetti, aukodamas Mišias Asyžiaus Šv. Pranciškaus žemutinėje bazilikoje per Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę. Kardinolas priminė, kad popiežius Pranciškus ne kartą mus ragino prisiminti socialinio neteisingumo situacijas, kenčiančius žmones ir kūriniją.

Pasak kardinolo, būtent gamta mums praneša apie mūsų pragaištingos veiklos padarinius – potvyniai, klimato kaitos reiškiniai, pasaulio užterštumas… o dabar COVID pandemija. Kur tu esi, žmogau? Kartojasi Adomo drama: aš išsigandau, nes esu nuogas, ir baimėje gyvena didžioji dalis žmonijos. Pandemija išryškino psichozės formas, iškėlė mirties baimę. Baimė mus ragina slėptis nuo mylinčio žvilgsnio, abejoti. Ar mano nuogumas mylėtinas? Baimė, panika, nerimas įsišaknija tamsiausiose sielos  kertelėse, kurių nenorime priimti ir kurios mus gąsdina. Dažnai nežinome, ko bijome, tačiau gyvendami pasislėpę imame priimti neracionalius sprendimus. Baimė žudo laisvę, sakė kardinolas Gambetti, kviesdamas žvelgti į Mergelę Mariją, kurios dėka visi šventi ir nepriekaištingi krikščionys, mylintys Dievą, tampa vaisingi. Pasak kardinolo, ši pandemijos rykštė kviečia mus keisti gyvenimo būdą, ragina palikti vartotojiškos ekonomikos vergijos pančius ir grįžti į kelią, vedantį į Rojų, į brolystės, meilės kelią.

Po iškilmės Šv. Pranciškaus aikštėje buvo pašventinta prakartėlė, įžiebta Kalėdų eglė. Šiemet norėta simboliškai pagerbti neįkainojamą darbą, kurį pasiaukojančiai vykdo medicinos darbuotojai pandemijos akivaizdoje. Tad žmogaus ūgio dydžio prakartėlėje buvo pastatyta ir slaugę vaizduojanti figūra. Ant Šv. Pranciškaus aukštutinės bazilikos ir Šv. Rufino bažnyčios mūrų rodomos Džoto freskų videoprojekcijos. Šiomis projekcijomis, vaizduojančiomis Jėzaus gimimą ir Apreiškimą, bus galima grožėtis ir  internetinėje svetainėje www.nataledifrancesco.it iki Trijų Karalių iškilmės. (DŽ / Avvenire)

2020 gruodžio 11, 14:48