Paieška

Pandemija ypatingai smogė švietimo paslaugoms Pandemija ypatingai smogė švietimo paslaugoms 

Pasaulinė vaikų diena

Lapkričio 20 dieną Jungtinių Tautų Organizacija kviečia minėti Pasaulinę vaikų dieną ir rūpintis, kad vaikai džiaugtųsi gražia vaikyste. Deja, laimingai vaikystei netrūksta grėsmių, prie kurių pastaraisiais mėnesiais prisidėjo ir pasaulinė COVID-19 pandemija. Lapkričio 20 dienos žinute „Twitter“ tinkle popiežius Pranciškus pažymėjo, jog „kiekvienas vaikas dar motinos įsčiose turi būti priimtas ir ginamas, globojamas ir saugomas“.

Grėsmės ateities piliečiams

Kai 1954 metais Jungtinių Tautų Organizacijos generalinė asamblėja nusprendė įsteigti specialią pasaulinę dieną vaikams, savo rezoliucijoje (836) išvardijo keletą motyvų: visų pirma suaugusiųjų kartos atsakomybę jaunosios kartos – ateities piliečių – atžvilgiu. Antra, supratimą, jog didieji Jungtinių Tautų Chartijos tikslai – kurti teisingas, taikias, orias gyvenimo sąlygas žmonėms ir tautoms – bus geriausiai pasiekiami, jei bus priimti jaunosios kartos.

Dar didesnės pastangos užtikrinti vaikystės sąlygas, vaikų teises buvo dedamos 1959 metų Vaiko teisių deklaracijoje ir 1989 metų Vaiko teisių konvencijoje. Jų priėmimui simboliškai pasirinkta lapkričio 20 diena. 

Per keletą pastarųjų dešimtmečių pasiekta iš tiesų labai didelės pažangos vaikų sveikatos, mitybos, ugdymo srityse. Šiuo požiūriu tiesa, kad žmonijos istorijoje nebuvo geresnio laiko būti vaikais, nei šiandien. Kita vertus, situacija vis dar labai toli nuo idealios. Milijonai šeimų tebegyvena kraštutinio skurdo, konfliktų, degradavusios aplinkos sąlygomis, taip pat ir jų vaikai. Prieš keletą dienų UNICEF paskelbtoje ataskaitoje perspėjama apie COVID-19 pandemijos pasekmes vaikams. Visų pirma, nėra tiesa tai, kad, nors ir nepriklauso pagrindinei rizikos grupei, vaikai šia liga neserga. Antra, dėl pandemijos daug kur nutrūko ar sumažėjo svarbiausių socialinių paslaugų: visų pirma, švietimo ir ugdymo, dienos centrų, sveikatos priežiūros. Šios pasekmės dar dramatiškesnės vaikams su kūno ar psichikos negaliomis.   

Kai svarbu tik pelnas

Tačiau skurdo sąlygos nėra vienintelės grėsmės. Išsivysčiusiuose kraštuose susiduriama su kito pobūdžio vaikų fizinei ir psichinei raidai žalingais veiksniais, į kuriuos nėra pakankamai reaguojama: tai, pavyzdžiui, nekorektiškos komercinės reklamos. 2020 vasario 18 d. paskelbtoje bendros Pasaulio sveikatos organizacijos, UNICEF ir medicinos žurnalo „Lancet“ komisijos apžvalgoje apie pasaulio vaikų ateitį rašoma:

„ (...) Visame pasaulyje vaikai susiduria su milžinišku kiekiu verslo reklamų. Verslų rinkodara naudojasi vaikų raidos silpnosiomis vietomis, o jų produktai gali kenkti vaikų sveikatai ir gerovei. Kompanijos gauna didelius pelnus, populiarindamos savo produktus vaikų tarpe ir platindamos priklausomybę sukeliančias bei nesveikas prekes, tarp kurių – greitas maistas, cukrumi saldinti gėrimai, alkoholis ir tabakas: visa tai yra neperduodamas ligas sukeliantys svarbūs faktoriai.“ Pasak komisijos, toje pat visuomenėje gali susidaryti paradoksali situacija: vieni vaikai kenčia nuo badmiriavimo ir maisto stokos, o kiti – nuo nutukimo. 

„Pripažįstame verslo vaidmenį kuriant gerovę ir darbo vietas, tačiau prekybos sektoriaus motyvas gauti pelno gali sukurti daug grėsmių vaiko sveikatai ir gerovei“, – konstatuojama Komisijos apžvalgoje ir užsimenama apie bandymą panaudoti politinį spaudimą, kad iš vienos Ekvadoro programos būtų ištrinti žodžiai apie natūralų kūdikių maitinimą, neabejotinai naudingą kūdikių sveikatai ir vystymuisi. Už to slypėjo dirbtinio pieno pramonės interesai. 

„Didelė ir didėjanti vaikų prieiga prie interneto teikia informacijos ir socialinės paramos naudą, tačiau taip pat kelia išnaudojimo, patyčių, įtraukimo į lažybas, patekimo į nusikaltėlių ir seksualinių išnaudotojų įtaką riziką“, – priduriama prestižiniame „Lancet“ medicinos žurnale paskelbtoje ataskaitoje apie vaikų ateitį. 

Vaikai neturi mokėti už suaugusių klaidas

Popiežius Pranciškus daugybę kartų yra kalbėjęs apie vaikų gerovę ir saugumą tiek katalikiškoje aplinkoje, tiek pasaulyje. Iš jo kalbų galima priminti dvi 2015 metų ciklo apie šeimą katechezes, skirtas vaikams. 

„Brangieji broliai ir seserys, vaikai atneša gyvybę, džiaugsmą, viltį, atneša ir sunkumų. Toks yra gyvenimas. Tačiau geriau visuomenė su šiais rūpesčiais ir problemomis, negu liūdna ir pilka visuomenė be vaikų. (...) Vaikai yra didelė dovana žmonijai, bet kartu jie yra ir didieji atstumtieji, nes netgi gimti ne visiems leidžiama“, – vienoje sakė popiežius (2015 kovo 18 d.). 

„Daug vaikų nuo pat gimimo atstumiami, apleidžiami, iš jų atimama vaikystė ir ateitis. Kai kas, norėdami pasiteisinti, drįsta sakyti, kad padaryta klaida leidžiant šiems vaikams gimti. Gėda! Nesuverskime vaikams mūsų kalčių! Vaikai niekada nėra klaida. Jei vaikai badauja, kenčia skurdą, jei jie skriaudžiami ir apleisti, palikti gatvėse, jei jie neišauklėti, nemoka skaityti ir rašyti, nežino, kas yra mokykla – tai ne klaida, bet priežastis, dėl kurios turėtume juos dar labiau mylėti ir labiau jais rūpintis. Ko vertos iškilmingos žmogaus teisių, vaiko teisių deklaracijos, jei už suaugusiųjų klaidas baudžiame vaikus?“, – klausė Šventasis Tėvas kitoje katechezėje (2015 balandžio 8 d). (RK / Vatican News)

2020 lapkričio 20, 14:31