Paieška

Išpuolis Vienoje. Arkivyskupo pareiškimas. Popiežiaus užuojauta

Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas pasiuntė telegramą Vienos arkivyskupui kardinolui Christophui Schoenbornui ir perdavė popiežiaus Pranciškaus užuojautą dėl teroristinio išpuolio pirmadienio vakarą.

„Šventasis Tėvas Pranciškus su dideliu liūdesiu sutiko žinią apie siaubingus smurto veiksmus Vienoje, kurie nusinešė nekaltų žmonių gyvybes ir atnešė daug skausmo. Popiežius reiškia gilią užuojautą mirusiųjų artimiesiems ir visai Austrijos tautai. Šventasis Tėvas yra arti sužeistųjų ir meldžiasi, kad jie greitai pasveiktų. Visiems melsdamas Dievo gailestingumo, popiežius prašo, kad paliautų smurtas bei neapykanta, sugrįžtų taikus sambūvis į visuomenės gyvenimą. Šventasis Tėvas visiems nelaimės ištiktiems žmonėms suteikia apaštališkąjį palaiminimą“, – rašoma į Vieną pasiųstoje telegramoje.

„Kad ir koks būtų šio išpuolio paaiškinimas, šiandien turi būti visiems aišku, kad aklas smurtas nėra pateisinamas“, – pasakė Vienos arkivyskupas kardinolas Christophas Schoenbornas, jau pirmadienio vakarą komentuodamas įvykius mieste.

Kardinolas Christophas Schoenbornas kvietė melstis už išpuolio Vienos centre aukas ir pagalbos tarnybas. Šiomis dramatiškomis valandomis meldžiuosi su daugeliu kitų žmonių, kurie per žiniasklaidą stebi tragiškus įvykius mūsų miesto širdyje, už aukas, pagalbos tarnybas. Meldžiuosi, kad daugiau nebebūtų liejamas kraujas.

Pasak kardinolo, tai, kad dar kartą buvo paleisti šūviai prie žydų bendruomenės maldos namų, primena kruviną išpuolį prieš sinagogą Vienoje 1981 m., kai buvo nužudyti du žmonės ir trys dešimtys sužeista.

Pirmadienio vakarą pasigirdo šūviai keliose Vienos miesto vietose. Antradienio rytą Austrijos policijos skelbtais duomenimis, buvo nužudyti keturi žmonės, dvi dešimtys žmonių buvo sužeisti. Policija nukovė ir vieną teroristą. (JM / Vatican News)

2020 lapkričio 03, 09:48