Paieška

J. Bidenas J. Bidenas 

JAV vyskupai sveikina J. Bideną

„Dėkojame Dievui už laisvės palaiminimą. Amerikos žmonės šiuose rinkimuose išreiškė savo valią. Dabar laikas mūsų lyderiams nacionalinės vienybės dvasioje susitikti, kalbėtis ir ieškoti kompromisų bendro gėrio vardan“, – rašoma JAV katalikų vyskupų konferencijos savaitgalio pareiškime apie rinkimus.

Los Andželo arkivyskupo ir JAV episkopato pirmininko José H. Gomez pareiškimas paskelbtas tuo metu, kai balsai vis dar skaičiuojami, JAV visuomenėje tvyro didelė įtampa ir pasidalijimas, o prezidentas Donaldas Trumpas nurodo, jog teisiškai ginčys rezultatus įvairiose valstijose ir atsisako pripažinti savo pralaimėjimą. Kita vertus, Josephas Bidenas akivaizdžiai pirmauja ir gavo keletą milijonų balsų daugiau.

„Mūsų, katalikų ir amerikiečių, prioritetai ir misija aiški: mes esame čia tam, kad sektume Jėzų Kristų, savo gyvenime liudytume Jo meilę ir kurtume Jo karalystę žemėje. Aš manau, kad šiuo Amerikos istorijos momentu katalikai ypač turi pareigą būti taikdariais, skatinti brolybę ir abipusį pasitikėjimą, melstis už tikro patriotizmo mūsų šalyje dvasios atnaujinimą“, – rašo JAV vyskupų konferencijos pirmininkas ir tęsia, – „Demokratija iš visų mūsų reikalauja elgtis dorybingai ir disciplinuotai. Ji reikalauja, kad gerbtume laisvą nuomonių raišką, kad elgtumėmės vienas su kitu geranoriškai ir civilizuotai, nors ir galime labai nesutarti įstatymų ir viešosios politikos klausimais“.

„Taip elgdamiesi pripažįstame, jog Josephas R. Bidenas gavo pakankamai balsų, kad būtų išrinktas 46-uoju Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu. Mes sveikiname p. Bideną ir pažymime, kad jis yra antrasis JAV prezidentas, po Johno F. Kennedy, kuris išpažįsta katalikų tikėjimą. Taip pat sveikiname senatorę Kamala D. Harris iš Kalifornijos, kuri tapo pirmąja moterimi, išrinkta į viceprezidento pareigas“, – pareiškė arkivyskupas Gomez. 

„Prašome palaimintosios Mergelės Marijos, šios didžios tautos globėjos, mus užtarti. Tepadeda ji mums dirbti kartu ir išpildyti nuostabią Amerikos misionierių ir steigėjų viziją – Dievui klusnios tautos, kurioje kiekvienos žmogiškos gyvybės šventumas yra ginamas, užtikrinamos sąžinės ir religijos laisvės“, – pažymima JAV vyskupų konferencijos pareiškime. (RK / VaticanNews)

 

2020 lapkričio 09, 12:53