Paieška

Kardinolas P. Parolin kalba virtualiame seminare „Never Again“ Kardinolas P. Parolin kalba virtualiame seminare „Never Again“ 

Istorija. Atmintis ir kova su antisemitizmu

Tarpreliginis dialogas yra nepakeičiamas įrankis kovoti su antisemitizmu, – sako Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius. Kardinolas, užbaigdamas ketvirtadienį, lapkričio 19 d., įvykusį virtualų seminarą „Never Again“ apie išaugusį antisemitizmą JAV ir būdus su juo kovoti, patikino, jog brolybė remiasi daugelio religijų pripažįstama tiesa, kad kiekvienas žmogus pašauktas būti Dievo vaiku.

Kardinolas P. Parolin, be kita ko, pasidalijo neskelbtu 1916 m. dokumentu, kuriame kardinolas Pietro Gasparri, popiežiaus Benedikto XV vardu atsakydamas į Amerikos žydų komiteto laišką, kuriuo prašė paaiškinti, kaip atsiliepti į smurtą prieš žydus Pirmojo pasaulio karo kontekste, parašė, jog prigimtinės teisės, priklausančios visiems žmonėms, taip pat turi būti „gerbiamos ir pripažintos Izraelio vaikams taip, kaip visiems žmonėms, nes būtų nesuderinama su teisingumu ir pačia religija nuo to nukrypti vien tiktai dėl skirtingo tikėjimo“.

Kardinolas P. Parolin JAV ambasados prie Šventojo Sosto surengto virtualaus seminaro dalyviams taip pat pacitavo Amerikos žydų komiteto reakciją į Valstybės sekretoriaus popiežiaus vardu jam pasiųstą laišką. Jie tai pavadino „kone enciklika“ ir pažymėjo, kad „be visų kitų amžių eigoje Vatikano paskelbtų bulių nėra kito tokio pareiškimo, kuris būtų lygus šiam, tiesioginiam, labai aiškiam prašymui pripažinti žydų lygybę ir pasisakymui prieš diskriminaciją religiniu pagrindu“.

Kardinolas P. Parolin taip pat kalbėjo apie istorinės atminties puoselėjimo svarbą.

„Kad galėtume įveikti gausybę apgailėtinų neapykantos formų, turime mokėti kartu skirti dėmesį atminčiai. „Atmintis“, – sakė, P. Parolin, – „yra raktas į ateitį; mūsų atsakomybė jį atsakingai perduoti būsimoms kartoms.“

„Viliuosi, kad, kuo labiau augs krikščionių ir žydų brolybė, socialinė draugystė ir dialogas, tuo mažiau bus galimas antisemitizmas, nes „apgaulė yra širdyse tų, kurie rengia pikta, o duodantiems taikingą patarimą – džiaugsmas“ (Pat 12, 20).“ (SAK / Vatican News)

2020 lapkričio 23, 11:25