Paieška

Popiežius su Baltarusijos vyskupais 2018 m. Popiežius su Baltarusijos vyskupais 2018 m. 

Baltarusijos vyskupai: melskimės už greitą ir taikų krizės sprendimą

Trečiadienį, lapkričio 25 d., Baltarusijos vyskupai paskelbė pareiškimą, kuriuo dar kartą pasmerkė sumurtą ir teisės pažeidimus bei išsakė susirūpinimą dėl šalies ateities.

„Mūsų tėvynė jau keturis mėnesius išgyvena precedento neturinčią socialinę ir politinę krizę, kuri, deja, gilėja. Smurtas nesiliauja, kraujas ir toliau liejamas, visuomenė susiskaldžiusi. Tai nepranašauja mums laimingos ateities, nes, kaip sakė Kristus, „joks suskilęs miestas ar namas neišsilaikys“ (Mt 12, 25). Sunku patikėti, kad tai vyksta taiką mylinčioje mūsų šalyje, žinomoje dėl tolerancijos ir darnos tarp skirtingų religijų ir tautybių žmonių“, – rašoma pareiškime. „Katalikų Bažnyčia, vadovaudamasi Evangelija ir ja paremta socialine doktrina, smerkia smurtą ir neteisėtumą. Bažnyčia ragina taikiai spręsti iškylančias problemas, kalbėtis meilės Dievui ir artimui dvasioje, laikantis Dievo ir žmonių įstatymų.“

Vyskupai primena šių metų rugsėjo 13 d. popiežiaus Pranciškaus raginimą valdžiai išklausyti šalies gyventojų balsą ir patenkinti teisėtus jų siekius, užtikrinant visišką pagarbą žmogaus teisėms ir pilietinėms laisvėms. Vyskupų pareiškime taip pat pabrėžiama, kad pagrindinis Bažnyčios tikslas yra skelbti Evangeliją, kurti Dievo karalystę, kuri nesivadovauja šio pasaulio principais ir nepretenduoja į žemišką valdžią. „Šiuo lemiamu savo tėvynės istorijos laikotarpiu, kaip mokė apaštalas šv. Paulius, turime nešioti vieni kitų naštas (plg. Gal 6, 2), solidariai vieni kitiems padėdami, siekdami vienybės.“

Vyskupai ragina katalikus ir visus geros valios žmones ir toliau melstis už greitą ir taikų krizės sprendimą, primindami, kad taikdarius ir tuos, kurie siekia teisingumo, Kristus vadina palaimintais. (JM / catholic.by / Vatican News)

2020 lapkričio 26, 14:52