Paieška

Venecija Venecija 

Venecijos patriarchas išreiškė solidarumą armėnų tautai

Venecijos patriarchas Francesco Moraglia paliudijo artumą armėnams dėl dramatiškų įvykių Kalnų Karabache. Priminęs armėnų amžių eigoje patirtas kančias patriarchas išsakė solidarumą dėl dabartinių dramatiškų poslinkių tėvynėje.

Venecijos patriarchato katalikų bendruomenė nuo seno palaiko glaudžius ryšius su Venecijos armėnų katalikų bendruomene – Venecijoje gyvuoja prieš tris šimtmečius įsikūrusi Armėnų katalikų mechitartsų abatija, kurios vienuoliai, sekdami savo steigėju Muchitaru, vadovaujasi šv. Benedikto dvasingumu.

Venecijos patriarchas išsakė armėnų tautai ir visoms armėnų šeimoms ypatingą artumą, patikino, jog su didžiu skausmu priėmė žinią apie naujo konflikto aukas. Patriarchas laiške armėnų abatijai nurodė, kad patriarchato tikintieji spalio mėnesį ypač kreipsis į Mergelę Mariją prašydami, kad išmelstų iš savo Sūnaus taikos malonę Armėnijai.

Viešpats telaimina armėnų tautą ir jos ganytojus, teapšviečia valstybių valdovus, ir įtrauktus į konfliktą, ir galinčius tarptautinėje plotmėje nulemti, kad vadovaujantis teisingumu Kaukaze būtų atkurta taika. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 07, 14:31