Paieška

 Jordanijos kunigaikštis Hassan Bin Talal ir popiežius Pranciškus Jordanijos kunigaikštis Hassan Bin Talal ir popiežius Pranciškus 

Popiežiaus naujoji enciklika – kelrodis Artimiesiems Rytams

Pandemija, smogusi tiek tvirtoms, tiek silpnoms pasaulio valstybėms, aiškiai rodo, kad tik žmonijos brolybė ir socialinė draugystė gali būti pagrindas kovai su visai žmonijai gresiančiais pavojais. Šitaip samprotaudamas naujoje savo enciklikoje „Fratelli tutti“ popiežius Pranciškus rodo teisingą kelią ir Artimiesiems Rytams, rašo Londone leidžiame žurnale Jordanijos kunigaikštis Hassan Bin Talal, Jordanijos karališkosios šeimos narys, karaliaus Abdallah II dėdė.

Kunigaikštis Hassan Bin Talal, ilgametis krikščionių ir musulmonų dialogo dalyvis, Jordanijos karališkojo tarpkonfesinių studijų instituto prezidentas, patikino, kad ypač Artimųjų rytų regiono šalims, iš kurių kilusios trys didžiosios monoteistinės religijos, reikia naujos socialinės chartijos, kuri paremtų silpnuosius ir visiems nurodytų visuotinio solidarumo kelią. Popiežiaus enciklika „Fratelli tutti“, kurią jis spalio 3 d. pasirašė prie šv. Pranciškaus kapo Asyžiuje, atsiliepia į gyvybiškus regiono ir į visos žmonijos poreikius, pripažindama brolybę, siejančią Dievo sukurtą žmoniją, ir jos pripažinimą nurodydama kaip naują socialinių ryšių pagrindą.

Autorius priminė, jog „Fratelli tutti“ pagrindą sudaro 2019 metais popiežiaus Pranciškaus ir Al Azharo didžiojo imamo, šeicho Ahmado al Tayyebo Abu Dabyje pasirašytas istorinis dokumentas apie žmogiškąją brolybę. Dabar popiežius naujajame dokumente kviečia pripažinti, kad Dievas sukūrė visus žmones lygius, su tomis pačiomis teisėmis, pareigomis ir orumu. Visus žmones siejantis brolybės ryšys yra priešnuodis bet kokiai agresyvumo išraiškai, norui pavergti priklausančius kitoms socialinėms ir religinėms grupėms, parašė Jordanijos kunigaikštis.

Pasak jo, popiežiaus enciklikoje išsakytas raginimas nėra migloti retoriniai samprotavimai, o atskleidžia tikrus ir galimus kelius padėti vargstantiems, ligoniams ir neįgaliesiems. Pasaulis juk sukurtas visiems, visi mes, žmonės, gimėme šioje žemėje turėdami vienodą orumą, patikino Jordanijos kunigaikštis Hassan Bin Talal. Pasak jo, popiežiaus enciklikoje išsakytas taikaus ir darnaus visų žmonių gyvenimo trokšimas atspindi tai, ką skelbia musulmonų pasakojimai (Hadith) apie pranašą Mohametą, pvz., „Tikintysis yra tikinčiojo veidrodis“.

Šis trokšimas apima visų skirtingumus, bet nesiekia jų suvienodinti: visi Adomo vaikai yra kviečiami vieni kitus priimti kaip brolius, šie kvietimai, tarsi dangiškųjų žinių kampanija, kviečia gerbti asmenį, ragina šią pagarbą laikyti visų socialinių ryšių pagrindu. Pandemija, smogusi tiek tvirtoms, tiek silpnoms pasaulio valstybėms, aiškiai rodo, kad tik žmonijos brolybė ir socialinė draugystė gali būti pagrindas kovai su visai žmonijai gresiančiais pavojais, parašė Jordanijos kunigaikštis Hassan Bin Talal. (SAK / Fides)

2020 spalio 14, 14:33