Paieška

Mišios Minsko katedroje Mišios Minsko katedroje 

Nunciatūroje Minske įvyko trišalis susitikimas

Šventojo Sosto nunciatūroje Minske spalio 6 d. įvyko iš Romos atvykusio arkivyskupo Antonio Menini susitikimas su Baltarusijos Ortodoksų Bažnyčios vadovu metropolitu Benjaminu. Dalyvavo ir Baltarusijos užsienio reikalų viceministras.

Apaštališkoji nunciatūra informuoja, kad spalio 6-osios popietę nunciatūroje susitiko specialiojo nunciatūros patarėjo pareigas einantis  arkivyskupas A. Mennini ir patriarcho egzarchas, Minsko ir Zaslavlio metropolitas Benjaminas. Susitikime taip pat dalyvavo šiuo metu Šventojo Sosto nunciatūrai Minske vadovaujantis laikinasis reikalų patikėtinis kunigas Maheras Chammasas, Baltarusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Aleinikas ir Baltarusijos Ortodoksų Bažnyčios Sinodo ryšių su visuomene skyriaus vadovas kunigas Nikolajus Koržičius.

Nunciatūros paskelbtame oficialiame pranešime sakoma, kad susitikimas vyko labai nuoširdžioje draugiškoje atmosferoje. Ortodoksų Bažnyčios vadovu Baltarusijoje neseniai paskirtam metropolitui Benjaminui arkivyskupas A. Mennini perdavė Šventojo Tėvo Pranciškaus sveikinimus kartu su popiežiaus dovana – septintųjų Pranciškaus pontifikato metų atminimo medaliu ir sėkmės ganytojo misijoje linkėjimais. Metropolitas Benjaminas padėkojo ir taip pat perdavė nuoširdžius sveikinimus Šventajam Tėvui.

Visi sutarė, kad būtina tęsti Katalikų ir Ortodoksų Bažnyčių nuoširdų bendradarbiavimą Baltarusijoje, visais lygmenimis tarnaujant šalies visuomenės labui. Buvo pabrėžta ir tokio bendradarbiavimo svarba perduodant evangelines vertybes jaunajai kartai, kuri šiandien dažnai tampa sekuliarizmo aukomis. Visi pokalbio dalyviai – metropolitas Benjaminas, arkivyskupas Mennini ir viceministras Sergejus Aleinikas – vieningai pabrėžė, kad Baltarusijoje visų konfesijų išpažinėjai sugyvena darniai. Abu vyskupai pabrėžė būtinybę ir toliau melstis už taiką ir darną visos visuomenės labui.

Apaštališkosios nunciatūros pranešime apie spalio 6-ąją įvykusį susitikimą taip pat sakoma, kad tikra susitaikinimo ir taikos atmosfera galutinai įsivyraus, kai į Minsko ir Mogiliovo arkivyskupiją sugrįš jos teisėtas ganytojas.

Nunciatūra Baltarusijos Respublikoje taip praneša, kad jau nuo šio sekmadienio tarnystę Minske pradės apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Ante Jozičius.

Iki praėjusių metų lapkričio mėnesio nuncijaus Baltarusijoje pareigas ėjo vengras arkivyskupas Gaboras Pinteris. Šių metų gegužės 21-ąją naujuoju nuncijumi popiežius Pranciškus paskyrė kroatą kunigą Ante Jozičių ir nominavo jį arkivyskupu. Tik prieš kelias savaites, rugsėjo 16-ąją, jam buvo suteikti vyskupo šventimai. Kroatijoje vykusiai konsekracijai vadovavo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas.

Tuo tarpu Baltarusijos katalikai rengiasi maldos novenai už į tėvynę neįsileidžiamą arkivyskupą Tadeuszą Kondrusiewiczių. Spalio 1-ąją vykusiame Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos kunigų ir vienuolių susitikime nuspręsta surengti šv. Judo Tado šventės noveną. Arkivyskupo Tadeuszo Kondrusiewicziaus dangiškasis globėjas apaštalas šv. Judas Tadas liturginiame kalendoriuje minimas spalio 28-ąją, tad maldos novena prasidės spalio 19-ąją. Krikščionių tradicijoje apaštalas Judas Tadas gerbiamas kaip globėjas tų, kurie patenka į sunkias situacijas. (JM / Vatican News)

2020 spalio 09, 10:39