Paieška

Protestas Kamerūne Protestas Kamerūne 

Gedulas Kamerūne. Barbariškai nužudyti aštuoni moksleiviai

Šeštadienį, spalio 24 dieną, per mokyklos užpuolimą Kamerūno Kumbos mieste buvo barbariškai nužudyti aštuoni moksleiviai. „Išgyvenome tamsiausią ir liūdniausią dieną nuo 2016 metais socialinės politinės krizės Kamerūne sukelto karo pradžios“, – pasakė Kumbos vyskupas portalui „Fides“. Gedi visa Kumbos vyskupija. Liūdi visi jos tikintieji. Protestuoja gyventojai. Pradėta kampanija prieš Kamerūne nesibaigiantį smurtą #EndAnglophoneCrisis.

Kumbos vyskupijos Kamerūno pietvakariuose ganytojas vyskupas Agapitus Nfon papasakojo, kad šautuvais ir mačetėmis ginkluoti užpuolėjai nužudė aštuonis vaikus nuo 9 iki 12 metų amžiaus. Dar dvylika vaikų sužeista. Užpuolimas surengtas tarptautinės akademijos „Madre Francisca“ kolegijoje šeštadienio priešpietį anglakalbiame vakarų Kamerūno mieste. Nenustatytos kilmės užpuolėjai įsiveržė į kolegijos patalpas ir atidengė ugnį į klasėse esančius moksleivius.

Vyskupas piktinosi, kad valdžios atstovai nesiima jokių priemonių prieš krašte plintantį smurtą. „Ar mūsų vaikai kalti, kad mokosi?“ – klausė Kamerūno ganytojas, smerkdamas valdžios neveiklumą. Vaikų žudynes pasmerkė ir valdžios atstovai, įsipareigojo išaiškinti atsakinguosius.

Vyskupas A. Nfon pasakojo, kad barbariškas užpuolimas pribloškė visus Kumbos vyskupijos gyventojus: „Visi rauda dėl žuvusių vaikų, visa vyskupija apimta gilaus gedulo, mūsų širdys liūdi dėl žuvusių nekaltų mūsų vaikų“, – pareiškė ganytojas. „Fides“ perdavė vyskupo prašymą Kamerūno valdžiai ir tarptautinei bendruomenei, kad imtųsi priemonių sustabdyti smurtą.

Kumbos vyskupijos gyventojai surengė protesto eitynes pagrindiniuose vyskupijos miestuose. Nužudytų vaikų laidotuvių pamaldos įvyks penktadienį, spalio 30 dieną, Kumbos Švč. Jėzaus Širdies katedroje.

Ligi šiol niekas neprisiėmė atsakomybės už ginkluotą užpuolimą, tačiau, pasak „Fides“, valdžios atstovai ir regiono separatistai meta kaltinimus vieni kitiems.

Moksleivių žudynės kelia pasibaisėjimą, pareiškė notoje Pasaulinė Bažnyčių taryba. Jos l.e.p sekretorius Ian Sauca pareiškime patikino, jog kartu su visomis Bažnyčiomis ir visais geros valios žmonėms Kamerūne ir pasaulyje griežtai smerkia nuožmų užpuolimą, reiškia artumą nukentėjusioms šeimoms ir bendruomenėms, meldžiasi, kad pasveiktų sužeisti vaikai. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 27, 13:32