Paieška

Peter Maurer Peter Maurer 

„Fratelli tutti“ – raktinis šūkis Raudonojo Kryžiaus komitetui

Koronavirusas pagreitino ir paryškino daugelį žinomų problemų ir šalia daugelio kitų tapo dar viena problema, pareiškė „Vatican News“ Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto pirmininkas Peter Maurer. Jis pasakojo apie popiežiaus audienciją ir bendrą įsipareigojimą kurti vieningesnį ir solidaresnį pasaulį nepaisant gausybės žaizdų.

Peter Maurer kalbėjo apie požiūrių, vertybių ir siekių bendrumą pažeistame ir pasidalijusiame pasaulyje, kurį dabar ištikusi dar ir koronaviruso pandemija. „Vatican News“ bendradarbiai kalbino Maurerį po jo susitikimų pirmadienio rytą su popiežiumi Pranciškumi ir atskirai su Vatikano valstybės sekretoriumi Pietro Parolinu.

„Susitikti su popiežiumi Vatikane – labai ypatinga patirtis, nedažnai būna gausybėje kitų susitikimų pasaulyje, kad sutaptų požiūriai, vertybės ir siekiai, tiek kai analizuojame ir siekiame išspręsti krizes pagal skirtingų religijų perspektyvą, tiek kai tai darome pagal tarptautinę humanitarinę teisę. Gera žinoti, kad popiežius palaiko Tarptautinio Raudonojo kryžiaus komiteto veiklą pasaulyje karų ir smurto ištiktiems žmonėms gelbėti.“

Paprašytas pakomentuoti naująją popiežiaus encikliką, Peter Maurer tvirtino, kad enciklikos pavadinimas „Fratelli tutti“ yra raktinis šūkis, kuriuo Raudonojo Kryžiaus komitetas dešimtmečiais grindė savo veiklą. Esu įsitikinęs, sakė jis, kad, Raudonojo Kryžiaus komiteto, Šventojo Sosto ir popiežiaus įsitikinimų branduolio centre glūdi svarba kovoti su visuomenės pasidalijimu, kurio pasekmės dėl karų ir smurto itin skaudžios kenčiančioms populiacijoms, pažeidžiamiems asmenims, migrantams ir benamiams, visiems, kurie kenčia nuo ginklavimosi varžybų, klimato kaitos, nepakankamo šalies vystymosi, marginalizavimo, skurdo ir neteisingumo ir, priešingai, kuriant naują kitokios, įtraukios, žmones vienijančios visuomenės viziją, tiesianti tiltus į ten, kur tikrovė dalija visuomenę. Manau, tai mūsų bendrų nusistatymų ir įsipareigojimų širdis. Labai didžiuojamės, kad esame tokie artimi Šventajam Sostui ir Šventajam Tėvui, sakė Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto pirmininkas.

Pasak jo, koronavirusas paaštrino kitas problemas ir pats tapo dar viena. Jau matėme karų ir smurto poveikį visuomenėms, jau matėme, kaip smurtas ir klimato kaita prisidėjo prie visų kitų sudėtingų situacijų labiausiai pažeidžiamuose pasaulio regionuose – tokiose kaip Sahelio, Čado ežerai, Afrikos Rago regionas, Ramusis vandenynas. Dabar matome, kad koronaviruso pandemija prisideda pagreitindama ir apsunkindama visus šiuos faktorius. Didžioji nelaimė ta, kad toliau liudijame atskirtį: turtingieji toliau lobsta, o vargšai dar labiau vargsta, tampa vis labiau marginalizuojami. Tai didysis iššūkis mums, Tarptautinio Raudonojo kryžiaus komitetui, sakė jo pirmininkas Peter Maurer. Jis paminėjo dar vieną apsunkinančią aplinkybę: bedarbystė pandemijos pasekmėje smogė vargstantiems kraštams dar stipriau nei prieš pandemiją.

Tarptautinio Raudonojo kryžiaus komiteto pirmininkas patvirtino, kad prioritetinį dėmesį ir išteklius skiria Afrikai ir Artimųjų Rytų regionui. Komiteto dėmesio centre yra ne tik Sahelis ir Čado ežerai, Afrikos Ragas, yra dar du Sudanai, du Kongai, Libija, yra Jemenas ir Irakas, kaip ir Afganistanas, Lotynų Amerika. Be to, į Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus komiteto sąrašą, kuris nėra naujas, sakė Peter Maurer, pastaruoju laikotarpiu įrašyti nauji komiteto prioritetai: Ukraina, Kalnų Karabachas. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 20, 18:18