Paieška

COVID-19. Apribojimai Čekijos ir Slovakijos bažnyčiose

Visose Europos šalyse drastiškai padidėjus užsikrėtimų koronavirusu skaičiui įvedami nauji viešųjų susirinkimų, įskaitant ir pamaldas bažnyčiose, apribojimai. Kai kurių šalių vyskupai vėl įveda Mišių tiesiogines transliacijas.

Čekijos vyriausybės sprendimu, viešųjų susirinkimų dalyvių skaičius negali viršyti šešių. Tai galioja ir  pamaldoms bažnyčiose. Dėl to jau nuo ateinančio sekmadienio, spalio 18-osios, Čekijos televizija tiesiogiai transliuos Mišias. Vyskupijos, vienuolijos ir atskiros parapijos taip pat atnaujina pamaldų transliacijas per socialinius tinklus. Pilzeno vyskupas Tomašas Holubas, komentuodamas situaciją, paragino tikinčiuosius laikytis valdžios nurodymų. Galime turėti savo nuomonę ir nepritarti vyriausybės politikai, tačiau dabar mūsų visų pareiga yra gerbti vyriausybės sprendimus ir elgtis atsakingai, pasakė vyskupas.

Nauji apribojimai įvesti ir Slovakijoje. Ne visi tikintieji sekmadieniais galės patekti į bažnyčias, dėl to vyskupai paragino kunigus rengti tiesiogines transliacijas, o tikinčiuosius – dalyvauti Mišiose nuotoliniu būdu. Slovakijos Spišo vyskupas Štefanas Sečka laikinai, iki lapkričio pradžios, nurodė kunigams šiokiadieniais aukoti Mišias be žmonių. Laikinas kasdieninės Eucharistijos atsisakymas bus labai skaudus, tačiau šių priemonių reikia siekiant apsaugoti kiekvieno žmogaus sveikatą ir gyvybę. Vyskupas tikinčiuosius prašo neapleisti savo dvasinio gyvenimo, šiuo sunkiu metu dar intensyviau gyventi pašvenčiamąja malone, melstis ir prašyti Viešpaties sustabdyti pandemiją.

Slovakijos vyriausybė neslepia dramatiškos padėties šalyje. Nuo spalio 12-osios įvestas nuotolinis mokymas vidurinėse mokyklose, nuo spalio 15-osios skelbiami nauji viešojo gyvenimo apribojimai, siekiant išvengti naujo karantino visoje šalyje. (JM / Vatican News)

2020 spalio 13, 14:54