Paieška

Arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz Arkivyskupas Tadeusz Kondrusiewicz 

Baltarusija. Malda už taikų krizės sprendimą

Sekmadienį sukako mėnuo nuo rugsėjo 4 d. pradėtos Baltarusijos dangiškojo globėjo arkangelo Mykolo statulos piligrimystės po šalies vyskupijas. Piligrimystė pradėta prieš mėnesį Gardino vyskupijoje; rugsėjo 29-ąją, minint šventųjų arkangelų šventę, statula atvyko į sostinę Minską, o spalio 4-ąją – į Mogliovą, jungtinės Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos antrąjį pagrindinį miestą.

Į Mogiliove susirinkusius tikinčiuosius iš tremties kreipėsi į tėvynę negalintis sugrįžti arkivyskupas Tadeuszas Kondrusiewiczius. Jis sakė, kad dėl sunkios krizės, kurią Baltarusija išgyvena antrą mėnesį, kalta yra nuodėmė – visų susiskaldymų ir nesantaikos priežastis. Laikas eina, o krizė tęsiasi. Įvairūs jos sprendimo pasiūlymai neduoda norimo rezultato, kalbėjo arkivyskupas, primindamas, jog Kristus aiškiai moko, kad be jo mes nieko negalime. Todėl kartu su žmonių dedamomis pastangomis reikia prašyti Dievo pagalbos šiuo išmėginimų metu.

„Šiandien kreipiame akis į šventąjį arkangelą Mykolą, piktosios dvasios nugalėtoją. Turime skubiai išsivaduoti iš piktosios dvasios viešpatavimo savo širdyse, o tai įmanoma tik malda, atgaila, atleidimu, kuris atkuria dvasinę ramybę. Taikos sąlyga visuomenėje yra taika mūsų sieloje. Maldos, atsivertimo ir atleidimo reikia ir mūsų šalies socialinės ir politinės krizės sprendimui“, – pabrėžė arkivyskupas, dar kartą ragindamas užmegzti nuoširdų visų konflikto šalių dialogą ir primindamas, kad to baltarusiams linki ir už tai meldžiasi popiežius Pranciškus.

Krikščionybė yra taikos ir taikaus sambūvio religija. Pasak arkivyskupo, Baltarusijoje gyvenančių krikščioniškųjų konfesijų santykiai yra labai geri. Galima didžiuotis ir gerais tarpreliginiais santykiais. „Visa tai yra mūsų bendras turtas. Šiandien, per naują mūsų žmonių socialinės brandos egzaminą, reikia surasti jėgų parodyti, kad visus šalies gyventojus taip pat vienija bendras susirūpinimas dėl tėvynės ateities. Karštai melskimės šiuo metu, kai sprendžiamas mūsų tėvynės likimas, prašykime Dievo malonės taikiai užbaigti dabartinę socialinę ir politinę krizę.“ (JM / catholic.by / Vatican News)

2020 spalio 06, 15:46