Paieška

Mišios Minske Mišios Minske 

Vyskupas Jašeuskis: Malda – vienintelė baltarusių stiprybė

„Šiuo laikotarpiu malda yra mūsų vienintelė stiprybė“ – sako Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Aliaksandras Jašeuskis italų katalikų naujienų interneto svetainei SIR. „Visi krašto katalikai kaimų bažnyčiose ir miestų katedrose, taip pat išpažįstantys kitas religijas žmonės Baltarusijoje meldžiasi už taiką ir už sostinės arkivyskupo Tadeuszo Kondrusiewicziaus sugrįžimą į tėvynę“.

Anot vyskupo A. Jašeuskio, Baltarusijos katalikų bendruomenei valdžios sprendimas neleisti arkivyskupui J. Kondrusiewicziui sugrįžti į tėvynę buvo visiškai nelauktas. Apgailėtina, tačiau nuo rugpjūčio 31 dienos Minsko ir Mogiliovo arkivyskupas vis dar negali sugrįžti į savo tėvynę, priminė italų portalas, pristatydamas vyriausiojo Baltarusijos katalikų ganytojo „padėtį, kuri vis labiau komplikuojasi“.

Arkivyskupo augziliaras Minske ir Mogiliove vyskupas A. Jašeuskis pareiškė italų katalikų naujienų tarnybai, jog metropolitas nuvyko į Lenkiją dalyvauti religinėse apeigose ir joms vadovauti. Todėl jo kelionės priežastis nebuvo politinė. Tačiau kai jis bandė sugrįžti, buvo sustabdytas prie sienos. Raštu pasiteiravus, kodėl jam neleidžiama sugrįžti, arkivyskupui Kondrusiewicziui buvo atsakyta, jog Vidaus reikalų ministerijoje nuspręsta, kad jo pasas pripažintas negaliojančiu.

„Arkivyskupas T. Kondrusiewiczius Katalikų Bažnyčioje Baltarusijoje – labai svarbi asmenybė, nuo pat protestų pradžios jis nei karto nepasakė nei vieno politinio žodžio. Nei karto nepalaikė kurios nors pusės ar kokio nors asmens. Jis visuomet kalbėjo apie savo tautos gerovę. Jis nuo pat pradžios visą laiką rėmėsi Bažnyčios socialiniu mokymu prašydamas dialogo, susitaikymo, atleidimo ir tiesos taip, kaip popiežius Pranciškus Romoje sekmadienį kalbėjo vidudienio maldos susitikime“, – sakė vyskupas A. Jašeuskis.
Kitame pranešime tas pats Italijos vyskupų konferencijos remiamas naujienų portalas SIR kalbino vyskupą A. Jašeuskį apie Šventojo Sosto sekretoriaus santykiams su valstybėmis arkivyskupo Paulo Richardo Gallagherio oficialų vizitą į Baltarusiją.

Priminsime, jog Šventojo Sosto sekretoriaus santykiams su valstybėmis arkivyskupo P. R. Gallagherio kelionės rugsėjo 11–14 dienomis tikslas buvo paliudyti popiežiaus Pranciškaus atidumą ir artumą poslinkiams katalikų Bažnyčioje Baltarusijoje ir visoje šalyje, susitikti su krašto civilinės valdžios atstovais ir katalikų hierarchais. Pirmąją vizito dieną arkivyskupą P. R. Gallagherį priėmė pagal pareigas jam prilygstantis Baltarusijos užsienio reikalų ministras Vladimiras Makejus.

Baltarusijos katalikų Bažnyčia labai džiaugiasi arkivyskupo P. R. Gallagherio vizitu, pareiškė naujienų portalui SIR vyskupas A. Jašeuskis. Kai Šventojo Sosto diplomatijos vadovas P. R. Gallagheris susitiko su Užsienio reikalų ministru V. Makejumi, paskui ir su katalikų Bažnyčios Baltarusijoje vyskupais, jis pasakė, kad atvyko paliudyti Šventojo Tėvo ir Šventojo Sosto artumą baltarusių tautai ir katalikų Bažnyčiai. „Manau, kad šiais žodžiais pasakyta daug, pasakyta beveik viskas“, – pridūrė vyskupas A. Jašeuskis.
Pasak jo, Šventasis Sostas yra visos Baltarusijos ir visų baltarusių bičiulis. Šventasis Sostas visuomet buvo ir yra labai atidus ir geranoriškas mūsų krašto atžvilgiu. Galima sakyti, kad Šventasis Sostas visuomet prašė tarptautinės bendruomenės žvelgti į Baltarusiją geranoriškai ir atvirai.

Naujienų portalo atstovui pasiteiravus apie ministro V. Makejaus kvietimą popiežiui Pranciškui apsilankyti Baltarusijoje ir kad padėtis Baltarusijoje po prezidento rinkimų galimai atitolintų popiežiaus vizitą, A. Jašeuskis, Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos augziliaras pasakė, kad taip nėra.

„Popiežiai visais amžiais buvo susitaikymo šaukliai. Kiek kartų popiežiai palaikė dialogo ir taikos procesus net labai sudėtinguose kontekstuose! Nesame nusiteikę pesimistiškai. Nesakyčiau, kad padėtis atitolina vizito galimybę. Popiežius tegul atvyksta, tepadeda mūsų tautai atrasti taikos kelią“, – pasakė vyskupas A. Jašeuskis, šia proga prisiminęs popiežiaus šv. Jono Pauliaus II apaštališkąją kelionę į Kubą.

Popiežius jau buvo labai senas, daugelis būgštavo, kad jo kelionė galimai bus panaudota blogiems tikslams. Tačiau popiežius nuvyko giliai įsitikinęs, kad savo apsilankymu prisidės prie tautos gerovės. „Panašus ir popiežiaus Pranciškaus stilius – į minčių ir veiksmų centrą iškelti žmogų“, – sakė vyskupas. Jis pridūrė, kad Baltarusijos katalikų vyskupai pakartojo kvietimą popiežiui aplankyti Baltarusiją ir katalikus tikinčiuosius. „Mes padėkojome popiežiui už jo artumą mums žodžiais ir darbais“, – pasakė vyskupas A. Jašeuskis, Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos augziliaras. (SAK / Vatican News)

2020 rugsėjo 15, 13:36